Contents
 Mis on iPlanner.NET
 Äriplaani koostamine
    Projekti avamine ja lisamine
    Meeskonna loomine
    Alustamine ja seaded
    Stardibilansist
    Sisestustabelite võimalused
    Salvestamine ja rühmatöö
    Äriplaani publitseerimine
    Peatükkide koostamine
    Finantsosa sisendid (Lite)
    Finantsplaanid
    Müügitulu
    Tööjõukulud
    Mitmesugused tegevuskulud
    Põhivara
    Põhikapital
    Laenud
    Sihtfinantseerimine
    Muud äritulud
    Dividendid


www.iplanner.net Print

Home > Äriplaani koostamine > Stardibilansist

Stardibilansist

Kui tegemist on tegutseva ettevõttega, koostab iPlanner stardibilansi pool-automaatselt.

Põhiline soovitus on: ära alusta bilansist, alusta plaanist!  Vaata stardibilanssi ja sellega seonduvat hiljem.

Kuid mis tähendab, pool-automaatselt?

Paljud stardibilansi kirjed koostab iPlanner automaatselt, lähtuvalt plaanis ette antud väärtustest. Näiteks tulude, kulude ja laovarude käibeväldete alusel arvutab iPlanner välja mitmed algbilansi väärtused (nt algne laovaru). Seega, kui plaan on adekvaatne, on juba suur tõenäosus, et ka stardibilanss on adekvaatne. Samas, teatud väärtused tuleks sisestada otse (nt laenujääk, olemasoleva põhivara maksumus).

Detailsemalt, kuidas koostab iPlanner algbilansi:

Müügitulu ja -kulu, tööjõukulude ning muude tegevuskuludega seotud algbilansi väärtused arvutab iPlanner välja automaatselt, võttes aluseks plaani esimese kuu kohta sisestatud näitajad. Näiteks nõuded ostjate vastu arvutatakse välja nii:
    
Nõuded ostjate vastu = (Laekumine ostjatelt, päevades x Müügitulu) / 30

Samal põhimõttel arvutatakse välja algbilansi laovarud, võlad tarnijatele, võlad töövõtjatele jm.

Mõned algbilansi väärtused tuleks siiski sisestada otse, tehes seda vastaval  töölehel. 
Konkreetsemalt:

  •  Raha algsaldo - Töölehel "Varad" >  Raha
  •  Olemasolev põhivara, samuti olemasolevad kapitaliliisingud - Töölehel "Varad" > Põhivara
  •  Sissemakstud põhikapital - Töölehel "Kapital" > Sissemaksed põhikapitali
  •  Olemasolevad laenukohustused -Töölehel  "Kapital" > Laenud

Stardibilans on vaadeldav moodulis FINANTSPLAAN > Bilanss (esimene veerg)

Lisaks

Alustamine ja seaded
Salvestamine ja rühmatöö
Ärilaani publitseerimine
Meeskonna loomine