Contents
 Mis on iPlanner.NET
 Äriplaani koostamine
    Projekti avamine ja lisamine
    Meeskonna loomine
    Alustamine ja seaded
    Stardibilansist
    Sisestustabelite võimalused
    Salvestamine ja rühmatöö
    Äriplaani publitseerimine
    Peatükkide koostamine
    Finantsosa sisendid (Lite)
    Finantsplaanid
    Müügitulu
    Tööjõukulud
    Mitmesugused tegevuskulud
    Põhivara
    Põhikapital
    Laenud
    Sihtfinantseerimine
    Muud äritulud
    Dividendid


www.iplanner.net Print

Home > Äriplaani koostamine > Finantsosa sisendid (Lite)

Finantsosa sisendid (Lite)

FINANTSPLAAN > SISENDID

Finantsosa SISENDITE tööleht on nähtav, kui planeerimise laadiks on valitut "Lite".
Planeerimise laadi saab muuta töölehel FINANTSPLAAN > Seaded.
Kui vajad detailsemaid võimalusi finantsplaani koostamiseks, vali planeerimise laadiks "Standard".

Finantsosa SISENDITE tööleht on ette nähtud tulu- ja kuluprognooside, investeeringute ning põhikapitali sissemaksete sisestamiseks.

Ridade arvu muutmiseks ava sektsioon "Suvandid". Vali rida Müügitulu, Tööjõukulud, Mitmesugused tegevuskulud või Põhivara ning sisesta soovitav ridade arv. Kliki OK.

Rea kustutamiseks (puhastamiseks andmetest) kustuta andmed kõige vasakpoolsemast lahtrist (milles on tavaliselt nimetus) ning kliki OK.

Lisaks

Alustamine ja seaded
Sisestustabelite võimalused
Salvestamine ja rühmatöö
Ärilaani publitseerimine