Contents
 Mis on iPlanner.NET
 Äriplaani koostamine
    Projekti avamine ja lisamine
    Meeskonna loomine
    Alustamine ja seaded
    Stardibilansist
    Sisestustabelite võimalused
    Salvestamine ja rühmatöö
    Äriplaani publitseerimine
    Peatükkide koostamine
    Finantsosa sisendid (Lite)
    Finantsplaanid
    Müügitulu
    Tööjõukulud
    Mitmesugused tegevuskulud
    Põhivara
    Põhikapital
    Laenud
    Sihtfinantseerimine
    Muud äritulud
    Dividendid


www.iplanner.net Print

Home > Äriplaani koostamine > Meeskonna loomine

Meeskonna loomine

Meeskonna loomiseks siirdu töölehele "Minu meeskond". 
Projekt peab olema eelnevalt avatud.

Meeskonnaliikme lisamiseks kliki nupul "Lisa uus liige". Avaneb sisestusvorm.
Sisesta isiku e-posti aadress, vali tema roll projektis (omanik, konsultant, vaatleja).
Võid sisestada ka oma kommentaari, see lisatakse liitumiskutsele. Kliki OK.

Korraga võib sisestada ka mitme uue liikme e-posti aadressid, eraldades need koma, semikooloni või reavahetusega.

Uutele liikmetele saadetakse liitumiskutse.

Uusi liikmeid võib sisestada ka otse kasutajate nimistusse (tabelisse). Selleks sisesta andmed vabale reale, kliki OK. Sel juhul saadetakse uuele liikmele automaatne e-kiri, milles on tema kasutajanimi ja masin-genereeritud salasõna. Peale sisselogimist võib kasutaja oma salasõna ära muuta.

Kasutaja eemaldamiseks projekti nimistust vali esmalt kasutaja, seejärel kliki nupul "Kustuta".


Minu meeskond

Kasutaja õigustest

 Omanik  Projekti omanik võib lisada uusi liikmeid, neid eemaldada (kustutada) ning muuta kasutajate andmeid. Ta võib salvestada äriplaani muudatusi. Omanikul on seega projekti administraatori õigused.
 Konsultant  Konsultant võib salvestada äriplaani muudatusi, kuid tal ei ole õigust administreerida (lisada, eemaldada)  projekti liikmeid.
 Vaatleja Vaatleja võib näha äriplaani sisu ning projekti liikmeid. Vaatleja ei saa äriplaani muudatusi salvestada ega muuta projekti liikmete nimistut.

Uue kasutaja lisamisel kontrollitakse, kas antud kasutaja on iPlanneri süsteemis juba registreeritud. Kui sisestatud kasutajanimi ja e-posti aadress ühtivad mõne olemasoleva kasutaja andmetega,  lisatakse sellele kasutajale täiendav liikmelisus. Uut salasõna seejuures ei genereerita. Uue liikmelisuse kohta saadetakse välja automaatne e-kiri. Seega võib iga iPlanneri kasutaja olla samaaegselt liikmeks mitme projekti või töökeskkonna juures, kasutades ühte ja sama kasutajanime/salaõna.

Kasutajanimi on kasutaja unikaalne tunnus. Kasutajanime muuta ei saa. Küll aga saab muuta salasõna. Kui uue kasutaja lisamisel süsteem teatab, et selline kasutajanimi juba eksisteerib, tuleb valida teine kasutajanimi, või sisestada olemasoleva kasutaja "õige" e-posti aadress (st see aadress, mis tal on iPlanneri süsteemis). Sel juhul lisatakse olemasolevale kasutajale uus liikmelisus.

Kui administraatori õigustega isik muudab mõne kasutaja e-posti aadressi, ja see kasutaja ei ole veel kordagi sisse loginud, saadetakse kasutajale automaatselt e-kiri koos uue salasõnaga. Muudatuse üks põhjus võib olla, et esmaselt sisestati vigane e-posti aadress.

Lisaks

Alustamine ja seaded
Salvestamine ja rühmatöö
Ärilaani publitseerimine