Contents
 Mis on iPlanner.NET
 Äriplaani koostamine
    Projekti avamine ja lisamine
    Meeskonna loomine
    Alustamine ja seaded
    Stardibilansist
    Sisestustabelite võimalused
    Salvestamine ja rühmatöö
    Äriplaani publitseerimine
    Peatükkide koostamine
    Finantsosa sisendid (Lite)
    Finantsplaanid
    Müügitulu
    Tööjõukulud
    Mitmesugused tegevuskulud
    Põhivara
    Põhikapital
    Laenud
    Sihtfinantseerimine
    Muud äritulud
    Dividendid


www.iplanner.net Print

Home > Äriplaani koostamine > Sisestustabelite võimalused

Sisestustabelite võimalused

iPlanneri töölehtedel kasutatavad sisestustabelid on suures osas sarnaste funktsioonidega.

Numbrite sisestamine kuude, kvartalite ja aastate kaupa

Finantsnäitajaid võib sisestada aastate, kvartalite või kalendrikuude kaupa. Vaikimisi on sisestusperioodiks kalendriaasta.
Et sisestada numbreid kvartalite või kuude kaupa, kliki aastat tähistaval lingil (veeru päises).
Et sisestada numbreid kuude kaupa, kliki kvartalit tähistaval lingil.
Perioodide sulgemiseks kliki uuesti vastaval päisel.

Numbrite sisestamine

Sisestades prognoose aastate kaupa, arvutatakse "allapoole" jäävate kvartalite ja kuude väärtused välja automaatselt. Ja vastupidi, sisestades väärtusi näiteks kalendrikuu täpsusega, summeeritakse vastavad väärtused "ülespoole",  et saada kvartalite ja aastate prognoosid.
 
AutoForward - prognooside automaatne edasikandumine

Finantsnäitajate sisestamisel on vaikimisi sisse lülitatud nn AutoForward  töölaad, mis tähendab, et sisestatud prognoos kantakse (kopeeritakse) automaatselt edasi järgnevatele perioodidele. Enamikel juhtudel aitab see kokku hoida aega ning vähendada vajalike sisestuste hulka. Mõnikord tuleb aga prognoose sisestada detailsemalt, näiteks kui on tegemist sesoonsete tulu-kulu mustritega.
Sel juhul või AutoForwardi välja lülitada.


AutoForward seade

Ridade kustutamine

Ühe või mitme rea kustutamiseks vali read välja ja kliki "Kustuta". Ilmub kinnitusvorm, kliki OK.

Rea lisamine

Rea lisamiseks sisesta tabeli vabale reale väärtusi (nimetus, numbreid). Kliki OK.

Ridade arvu suurendamine ja vähendamine tabelis

Sisestustabeli ühel leheküljel kuvatud ridade arvu suurendamiseks kliki nupule, millel on allapoole suunatud noole märk 
Ridade arvu vähendamiseks kliki nupule, millel on ülespoole suunatud noole märk (sellega või kaasneda lehekülgede arvu suurenemine).

Ridade arvu muutmine


Lisaks

Salvestamine ja rühmatöö
Alustamine ja seaded
Ärilaani publitseerimine