Contents
 Mis on iPlanner.NET
 Äriplaani koostamine
    Projekti avamine ja lisamine
    Meeskonna loomine
    Alustamine ja seaded
    Stardibilansist
    Sisestustabelite võimalused
    Salvestamine ja rühmatöö
    Äriplaani publitseerimine
    Peatükkide koostamine
    Finantsosa sisendid (Lite)
    Finantsplaanid
    Müügitulu
    Tööjõukulud
    Mitmesugused tegevuskulud
    Põhivara
    Põhikapital
    Laenud
    Sihtfinantseerimine
    Muud äritulud
    Dividendid


www.iplanner.net Print

Home > Äriplaani koostamine > Mitmesugused tegevuskulud

Mitmesugused tegevuskulud

FINANTSPLAAN > Kulud > Mitmesugused tegevuskulud

Mitmesugused tegevuskulud on püsiva iseloomuga väljaminekud, mille suurus üldjuhul ei sõltu müügi- või tootmismahust. Need on näiteks turunduskulud, kontorikulud, kasutusrent, IT-kulud jm.
Sisesta algul kululiikide nimistu ja seejärel kulude prognoosid.

NB! Selle töölehe konteksti ei kuulu tööjõukulud, mille planeerimiseks on eraldi tööleht.
Samuti ära sisesta siia muutuvkulusid. Müügi- või tootmismahust sõltuvaid kulusid käsitletakse töölehel "Müügitulu" (sõltuvalt valitud mudelist kas siis müügikatte % või toote soetusmaksumuse kaudu).
Ära sisesta siia põhivarade kulumit, sellega tegeletakse "Põhivara" töölehel.
Samuti ei kuulu siia laenude tagastamine ega intressikulu - need leiavad käsitlust "Kapitali" töölehtedel.

Sisendparameetrid

Kulu suurus Sisesta tegevuskulu suurus valitud perioodis.
Maksed tarnijale
(päevades)
Sisesta keskmine päevade arv, mille vältel tasutakse ostuarved. Teisisõnu: maksetingimus.
Sihtfinantseerimine: rahastamise määr (%) Kui tegevuskulusid rahastatakse sihtfinantseerimise abil, sisesta rahastamise määr (%).
Rahastamise määr kajastab suhtelist osa tegevuskuludest, mida rahastab valitsus mõne toetusmeetme kaudu.

Alternatiivne võimalus on sisestada kulude sihtfinantseerimine otse, absoluutsummas. Selleks otstarbeks sobib töötelht ÄRIPLAAN > Tulud > Muud äritulud
Sihtfinantseerimine: laekumine (päevades) Sisesta oletatav päevade arv, mis kulub kulutuste tegemisest kuni sihtfinantseeringu (toetuse) laekumiseni. Vastavalt sellele kajastub toetuse laekumine rahakäibe aruandes.


Käibemaksust

Kui äriïhing on käibemaksukohuslane, tuleb kulud sisestada ilma käibemaksuta.
Käibemaksu käsitlemine, kui see on sisse lülitatud (moodulis Seaded), toimub automaatselt. Käibemaksumäära sisestamiseks on parameeter "Sisendkäibemalksu määr".

Lisaks

Tööjõukulud
Sisestustabelite võimalused
Salvestamine ja rühmatöö
Ärilaani publitseerimine
Meeskonna loomine
Sihtfinantseerimine