Contents
 Mis on iPlanner.NET
 Äriplaani koostamine
    Projekti avamine ja lisamine
    Meeskonna loomine
    Alustamine ja seaded
    Stardibilansist
    Sisestustabelite võimalused
    Salvestamine ja rühmatöö
    Äriplaani publitseerimine
    Peatükkide koostamine
    Finantsosa sisendid (Lite)
    Finantsplaanid
    Müügitulu
    Tööjõukulud
    Mitmesugused tegevuskulud
    Põhivara
    Põhikapital
    Laenud
    Sihtfinantseerimine
    Muud äritulud
    Dividendid


www.iplanner.net Print

Home > Äriplaani koostamine > Projekti avamine ja lisamine

Projekti avamine ja lisamine

Projekti avamine

Äriplaani arendamiseks tuleb projekt esmalt avada.
Siirdu lehele "Töölaud" > "Stardipaik". Kliki nupul "Ava projekt..". Avaneb uus aken. Vali töökeskkond, allüksus ning projekt. Kliki nupul "Ava projekt". 

Ava projekt
Projekti lisamine

Projekte saavad hallata (lisada, kustutada, muuta nimetust jms) kasutajad, kes on töökeskkonas administraatori õigustega.

Siirdu lehele "Töölaud" > "Projektid" (vt vasakpoolne menüü). Avaneb projektide haldamise tööleht.


Lisa projekte

Vali töökeskkond ja allüksus, kuhu soovid projekti lisada. Kliki nupul "Lisa uus projekt". Avaneb eraldi tööleht projektide lisamiseks.
Projekte saab lisada kahte moodi, ühekaupa või hulgi. 

Lisaks

Meeskonna loomine
Alustamine ja seaded
Stardibilansist