Contents
 Mis on iPlanner.NET
 Äriplaani koostamine
    Projekti avamine ja lisamine
    Meeskonna loomine
    Alustamine ja seaded
    Stardibilansist
    Sisestustabelite võimalused
    Salvestamine ja rühmatöö
    Äriplaani publitseerimine
    Peatükkide koostamine
    Finantsosa sisendid (Lite)
    Finantsplaanid
    Müügitulu
    Tööjõukulud
    Mitmesugused tegevuskulud
    Põhivara
    Põhikapital
    Laenud
    Sihtfinantseerimine
    Muud äritulud
    Dividendid


www.iplanner.net Print

Home > Äriplaani koostamine > Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimine ehk valitsusepoolne rahaline abi (toetus) jaguneb üldiselt kolmeks liigiks: põhivara sihtfinantseerimine, tegevuskulude sihtfinantseerimine ja põllumajandusliku tootmise sihtfinantseerimine.

Põhivara sihtfinantseerimine

Põhivara sihtfinantseerimise põhitingimuseks on, et ettevõte peab ostma, ehitama või muul viisil soetama teatud põhivara.
Põhivara sihtfinantseerimist käsitletakse töölehel FINANTSPLAAN > Varad > Põhivara

Sisendparameetrid: "Sihtfinantseerimine: rahastamise määr (%)",  "Sihtfinantseerimine: laekumine (päevades)".

Põhivara sihtfinantseerimist kajastatakse brutomeetodil.

Tegevuskulude sihtfinantseerimine

Tegevuskulude sihtfinantseerimist saab sisestada mitmes kohas (vt. allpool). NB! Vali sobivaim tööleht toetuse sisestamiseks, et vältida toetuste käsitlemist topelt! 

Sihtfinantseerimine arvestatakse tulusse selle laekumisel (kasumiaruande kirje "Muu äritulu").

Tööleht
Tööjõukulud
Töölehel "Tööjõukulud" saab arvesse võtta tööjõukulude sihtfinantseerimist.
Sisendparameetrid: "Sihtfinantseerimine: rahastamise määr (%)",  "Sihtfinantseerimine: laekumine (päevades)".
Seega sisestatakse sihtfinantseerimine sellel töölehel suhtelise sisendparameetri abil.
 
Tööleht
Mitmesugused tegevuskulud
Töölehel "Mitmesugused tegevuskulud" saab arvesse võtta mitmesuguste tegevuskulude sihtfinantseerimist.
Sisendparameetrid: "Sihtfinantseerimine: rahastamise määr (%)",  "Sihtfinantseerimine: laekumine (päevades)".
Ka sellel töölehel sisestatakse sihtfinantseerimine suhtelise sisendparameetri abil.
Tööleht
Muud äritulud
Töölehel FINANTSPLAAN > Tulud > Muud äritulud saab toetuse laekumise sisestada otse, absoluutväärtuses (kahel ülalpool näidatud töölehel sisestatakse toetus "Toetuse määra" ehk suhtelise sisendparameetri kaudu).


Lisaks

Põhivara
Tööjõukulud
Mitmesugused tegevuskulud
Muud äritulud
Sisestustabelite võimalused
Salvestamine ja rühmatöö