Contents
 Mis on iPlanner.NET
 Äriplaani koostamine
    Projekti avamine ja lisamine
    Meeskonna loomine
    Alustamine ja seaded
    Stardibilansist
    Sisestustabelite võimalused
    Salvestamine ja rühmatöö
    Äriplaani publitseerimine
    Peatükkide koostamine
    Finantsosa sisendid (Lite)
    Finantsplaanid
    Müügitulu
    Tööjõukulud
    Mitmesugused tegevuskulud
    Põhivara
    Põhikapital
    Laenud
    Sihtfinantseerimine
    Muud äritulud
    Dividendid


www.iplanner.net Print

Home > Äriplaani koostamine > Põhikapital

Põhikapital

FINANTSPLAAN > Kapital > Sissemaksed põhikapitali

Töölehel "Sissemaksed põhikapitali" saab planeerida ettevõtte omanike rahalist panust osa- või aktsiakapitali moodustamisel.
Sisesta algul omanike nimistu, seejärel nende poolt tehtavad sissemaksed. Kliki OK

Sisendparameetrid

Rahaline sissemakse Sisesta rahaline sissemakse - raha laekumine osade või aktsiate eest.

Kui tegemist on mitterahalise sissemaksega, sisesta nimetusena näiteks 'Mitterahaline sissemakse' ning vara väärtusele vastav summa. Seejärel siirdu töölehele Varad > Põhivara  ning sisesta seal põhivara ostmine (vara nimetus, soetusmaksumus). Jälgi, et mõlema sisestuse puhul oleks tehingu aeg ja väärtus samad.

Tegutseva
ettevõtte puhul sisesta kirje näiteks nimetusega "Sissemakstud põhikapital" ning veergu "Algsaldo" vastav summa (vt pilt allpool).

Maksetähtaeg
(päevades)
Sisesta maksetähtaeg - päevade arv, mis kulub osade või aktsiate eest tasumiseks. Kuni osade või aktsiate eest raha laekumiseni võetakse sisestatud summa arvele nõudena.

Ülekursimäär
(%)
Sisesta ülekursimäär osade või aktsiate märkimisel.

Näide1
Rahaline sissemakse aktsiate eest: 300 000
Ülekursimäär: 200%
Aktsiate nimiväärtus bilansis: 300 000 / (1+200%) = 100 000
Ülekurss bilansis: 300 000 - 100 000 = 200 000

Näide 2
Leida ülekursimäär, kui on teada aktsiate eest makstav summa ja nimiväärtus:
Ülekursimäär = (300 000 / 100 000) - 1 = 200%

Tehtud ja tehtavate sissemaksete sisestamine

Põhikapitali sissemaksed


Põhikapitali sissemaksete optimeerimine

Põhikapitali sissemakseid on võimalik käsitleda automaatselt. Pööra tähelepanu valikule "Sissemaksete käsitlemine" sisestustabeli all.

Osakapitali optimeerimine

Manuaalne meetod Põhikapitali sissemaksed sisestatakse käsitsi.
Optimeeritud meetod Põhikapitali sissemakseid käsitletakse automaatselt, lähtuvalt rahavoogude prognoosist ning vältides negatiivse rahasaldo tekkimist.
Optimeeritud meetod on kättesaadav, kui tabelis on üks ja ainult üks [omaniku] rida.

Lisaks

Stardibilansist
Sisestustabelite võimalused
Salvestamine ja rühmatöö
Äriplaani publitseerimine
Meeskonna loomine