Contents
 Mis on iPlanner.NET
 Äriplaani koostamine
    Projekti avamine ja lisamine
    Meeskonna loomine
    Alustamine ja seaded
    Stardibilansist
    Sisestustabelite võimalused
    Salvestamine ja rühmatöö
    Äriplaani publitseerimine
    Peatükkide koostamine
    Finantsosa sisendid (Lite)
    Finantsplaanid
    Müügitulu
    Tööjõukulud
    Mitmesugused tegevuskulud
    Põhivara
    Põhikapital
    Laenud
    Sihtfinantseerimine
    Muud äritulud
    Dividendid


www.iplanner.net Print

Home > Äriplaani koostamine > Laenud

Laenud

Laenude planeerimiseks on kaks kohta:

FINANTSPLAAN > Kapital > Laenud

FINANTSPLAAN > Kapital > Annuiteetlaenud

Laenude kavandamine on mõistlik ette võtta alles viimases järjekorras, st siis kui muud otsustused ja ennustused on enam-vähem paika pandud (tulud ja kulud, põhivara hanked).

Laenud tuleks planeerida nii, et rahasaldo oleks kogu plaaniperioodi vältel vähemalt positiivne.

Toimi nii:

- Vali sobiv tööleht laenude planeerimiseks. Valida on  "Laenud" ja "Annuiteetlaenud". Viimast on mõistlik kasutada siis, kui on kindlalt teada, et laenugraafik põhineb annuiteedil (võrdsed laenumaksed igal kuul). Kui laenugraafikud ei ole ette teada, kasuta töölehte "Laenud".
- Vali töölehe alumises osas näitaja "Raha" (seda võib vaadelda tabeli või graafikuna).
- Sisesta laenude tingimused. Vaata rahasaldo mustrit. See peab igas perioodis olema vähemalt positiivne. Kui ei ole, muuda sisendandmeid kuni saavutad positiivse rahasaldoga mustri.

Laenude planeerimine


Laenud
(vaba graafikuga)


FINANTSPLAAN> Kapital > Laenud

Töölehel "Laenud" saab vabalt valitud perioodide osas sisestada laenude laekumist, tagasimakseid ja intressimäära.
Laenujäägid ja intressikulu arvutatakse välja automaatselt.

Kui planeerid tegutsevat ettevõtmist, saab siin ette anda olemasolevate laenude jäägi. Sisesta nimetuseks näiteks "Olemasolevad laenud" ning laenude saldo veergu "Algsaldo".

Annuiteetlaenud

FINANTSPLAAN> Kapital > Annuiteetlaenud

Töölehel "Annuiteetlaenud" saab planeerida selliseid laene, mille maksegraafik sisaldab võrdse suurusega kuumakseid. Kuumakse koosneb kahest liidetavast: põhiosa tagasimakse, intress.
Sisesta laenu(de) nimetus(ed) ja tingimused. Kliki OK.

Sisendparameetrid

Laekumise aeg Kuu ja aasta, mil laenusumma laekub.
Laenusumma Laenatav summa.
Intress
(%)
Intressimäär (aasta baasil).
Lepingu pikkus
(kuudes)
Laenulepingus sätestatud maksegraafiku pikkus. Graafik võib sisaldada ka laenupuhkust.
Laenupuhkus
(kuudes)
See on periood maksegraafikus (tavaliselt alguses), mil laenu põhiosa tagastamist ei toimu, küll aga tasutakse intressi.

Lisaks

Stardibilansist
Sisestustabelite võimalused
Salvestamine ja rühmatöö
Ärilaani publitseerimine
Meeskonna loomine
Sihtfinantseerimine ja toetused