Contents
 Mis on iPlanner.NET
 Äriplaani koostamine
    Projekti avamine ja lisamine
    Meeskonna loomine
    Alustamine ja seaded
    Stardibilansist
    Sisestustabelite võimalused
    Salvestamine ja rühmatöö
    Äriplaani publitseerimine
    Peatükkide koostamine
    Finantsosa sisendid (Lite)
    Finantsplaanid
    Müügitulu
    Tööjõukulud
    Mitmesugused tegevuskulud
    Põhivara
    Põhikapital
    Laenud
    Sihtfinantseerimine
    Muud äritulud
    Dividendid


www.iplanner.net Print

Home > Äriplaani koostamine > Äriplaani publitseerimine

Äriplaani publitseerimine

Äri- või finantsplaani tervikdokumendi publitseerimiseks kliki lingil "Publitseeri". Avanevad mitmed võimalused plaani publitseerimiseks, ekspordiks ja edastamiseks.

Äriplaani publitseerimine ja eksport

Publitseerimise võimalused

 Publitseeri HTML-formaadis (eelvaade)
Äriplaani tervikdokumendi võib ühe klikiga avada eraldi brauseri aknas. See on hea võimalus kiire eelvaate saamiseks publitseeritava dokumendi struktuurist ja sisust, veendumaks et tekstd, tabelid, graafikud ja pildid on seal kus vaja.
 Publitseeri PDF-formaadis Äriplaani tervikdokument publitseeritakse PDF-formaadis.
Publitseeri MS-Word
formaadis
 
Äriplaani tervikdokument avatakse MS-Word programmi abil. Avatud faili võib salvestada, välja trükkida, saata edasi jms.

NB! Oluline on mõista, et avades iPlanneris koostatud äriplaani MS-Word keskkonnas, hakkab see failina nii öelda "oma elu elama". MS Word'i fail asub kasutaja enda arvutis ja selles tehtud muudatused ei mõju tagasi iPlannerisse!

Soovitav on avada äriplaani dokument MS-Word'i kaudu alles siis, kui on valminud enam-vähem lõplik versioon ehk selline tulemus, mida tahetakse välja trükkida, edasi saata või kasutada MS-Word'i avaraid võimalusi dokumendi vormindamiseks.

MS-Word faili salvestamisel (toiming Save as..) veendu, et faili tüüp oleks sobiv (.docx .doc, .rtf, .pdf).
Mõni MS-Wordi versioon pakub vaikimisi failitüübiks .htm, mis ei ole kuigi kohane.

 Share and Send
Igal iPlanneris koostatud äriplaanil on oma unikaalne veebiaadress (URL). Seega äriplaani tutvustamiseks piisab, kui anda teada selle aadress internetis.

Äriplaani URL

Publitseeri > Share and Send

Sul on mitmeid võimalusi oma äriplaani tutvustamiseks otse interneti kaudu.
Äriplaani URL - see on unikaalne veebiaadress, mille kaudu on võimalik äriplaaniga otse internetis tutvuda.

Kõrvalpõikena, projekti omanikel on kolm põhimõttelist võimalust äriplaani publitseerimiseks ja tutvustamiseks:
  1. Esiteks, publitseerida äriplaan failina (.DOCX, .DOC, PDF, RTF vm), et see siis tavaliste vahenditega edasi saata või välja trükkida.
  2. Teiseks, lisada vajalikke iskuid projekti meeskonda, näiteks "vaatleja" staatuses.
  3. Kolmandaks, anda teada äriplaani veebiaadress (Äriplaani URL), mille kaudu vajalikud isikud saavad plaaniga iseseisvalt tutvuda.

Siinkohal üks nüanss, valides variandi nr. 2  - lisada isik projekti meeskonda. On alati võimalik see isik sealt ka eemaldada, võttes sellega ära  võimaluse äriplaani viimase versiooniga tutvumiseks. Seevastu äriplaani URL'i avaldamine tähendab, et sellist juurdepääsu ei saa enam "tagasi võtta". Seega, vaata ette, kellele oma plaani aadressi annad!

Äriplaan interneti kaudu

NB! Äriplaani unikaalset veebiaadressi tuleks käsitleda kui teatud võtit. Sellise nimega faili ega kataloogi veebis ei eksisteeri, nii et robotid seda leida ei saa. Äriplaani aadressi avaldamine on projekti omanike otsustada.
Äriplaani URL ei ole nähtav vaatleja staatuses isikutele.

Lisaks

Salvestamine ja rühmatöö
Meeskonna loomine
Peatükkide koostamine