Contents
 Mis on iPlanner.NET
 Äriplaani koostamine
    Projekti avamine ja lisamine
    Meeskonna loomine
    Alustamine ja seaded
    Stardibilansist
    Sisestustabelite võimalused
    Salvestamine ja rühmatöö
    Äriplaani publitseerimine
    Peatükkide koostamine
    Finantsosa sisendid (Lite)
    Finantsplaanid
    Müügitulu
    Tööjõukulud
    Mitmesugused tegevuskulud
    Põhivara
    Põhikapital
    Laenud
    Sihtfinantseerimine
    Muud äritulud
    Dividendid


www.iplanner.net Print

Home > Äriplaani koostamine > Dividendid

Dividendid

FINANTSPLAAN > Kapital > Dividendid

Tööleht "Dividendid" on ette nähtud dividendide väljamaksete planeerimiseks.

Sisendparameetrid

Dividendide brutosumma Sisesta dividendide brutosumma, so välja makstav omanikutulu pluss ettevõtte tulumaks jaotatud kasumilt.

Näide
Dividendide brutosumma: 100 000
Tulumaksumäär jaotatud kasumilt: 21%
Dividendide väljamakse (neto) = 100 000 x (1-21%) = 79 000
Ettevõtte tulumaks dividendidelt = 100 000 x 21% = 21 000
Tulumaksumäär jaotatud kasumilt
(%)
Sisesta ettevõtte tulumaksumäär jaotatud kasumilt.

Näide
Tulumaksumäär jaotatud kasumilt: 21%
Dividendide brutosumma: 100 000
Dividendide väljamakse (neto) = 100 000 x (1-21%) = 79 000
Ettevõtte tulumaks dividendidelt = 100 000 x 21% = 21 000


Lisaks

Sisestustabelite võimalused
Salvestamine ja rühmatöö
Ärilaani publitseerimine
Meeskonna loomine