Contents
 Mis on iPlanner.NET
 Äriplaani koostamine
    Projekti avamine ja lisamine
    Meeskonna loomine
    Alustamine ja seaded
    Stardibilansist
    Sisestustabelite võimalused
    Salvestamine ja rühmatöö
    Äriplaani publitseerimine
    Peatükkide koostamine
    Finantsosa sisendid (Lite)
    Finantsplaanid
    Müügitulu
    Tööjõukulud
    Mitmesugused tegevuskulud
    Põhivara
    Põhikapital
    Laenud
    Sihtfinantseerimine
    Muud äritulud
    Dividendid


www.iplanner.net Print

Home > Äriplaani koostamine > Alustamine ja seaded

Alustamine ja seaded

FINANTSPLAAN > Seaded

Äriplaani arendamisel ei ole töölehtede kasutamise järjekord määrav, kuid uue plaani alustamisel on soovitav esmalt üle vaadata finantsosa seaded. Selleks siirdu töölehele FINANTSPLAAN > Seaded
Peale valikute tegemist kliki OK.

Kui seaded on üle vaadatud, võib järgnevalt ette võtta äriplaani struktuuri ja peatükkide koostamise (tööleht "ÄRIPLAAN"), või tegeleda plaani finantsosaga (töölehed FINANTSPLAAN >  "Tulud", "Kulud", "Varad", "Kapital", "Finantsid").

Finantsosa seaded

Sisendparameetrid

Projekti nimi Projekti nime võib muuta.
Stardiaeg Stardiaeg on kuu ja aasta, millest alates koostatakse äriplaani finantsprojektsioone.
Stardiaega saab muuta.
Projekti ajahorisont Projekti ajahorisont määrab, mitme aasta peale koostab iPlanner finantsprojektsioone. Levinud on 3-5 aasta äriplaanid. Ajahorisonti ei ole mõistlik väga kaugele seada, sest veergude arvu suurenemisega väheneb rakenduse töökiirus ning tabelite paigutamine väljatrükile on tülikam. Mõistlik on piirduda 3-5 aastaga.
Planeeritav ettevõte on uus või tegutsev Kui tegu on uue ettevõtmisega, vali "uus". Kui planeerid tegutsevat ettevõtet, vali "tegutsev".
Uue ettevõtte korral eeldatakse, et selle tulud ja kulud tekivad esmakordselt, alates deklareeritud stardiajast.
Tegutseva ettevõtte planeerimisel seevastu eeldatakse, et tulud ja kulud on olnud  jätkuvad.
Valuuta Vali valuuta finantsosa jaoks.
Käibemaksu käsitlemine Käibemaksu käsitlemise võib sisse või välja lülitada. Samuti saab määrata, millal käibemaksuga seotud transaktsioone käsitlema hakatakse. Tavaliselt on selleks käibemaksukohuslaseks registreerimise aeg. Kui käibemaksu käsitlemine on sisse lülitatud, saab käibemaksumäärasid vaadata ja muuta töölehtedel "Tulud", "Kulud" ja "Varad".
Planeerimise laad Planeerimise laad määrab võimaluste ja funktsioonide valiku finantsplaneerimise osas. Valida on kahe laadi vahel: "Lite" ja "Standard".

Lite-laadi puhul koosneb finantsplaneerimise moodul "Finantsid" kõigest kahest töölehest: "SISENDID" ja "Finantsplaanid". Lite-laadis saab kiiresti (kuid primitiivselt) üles ehitada äriplaani alustavad finantsprojektsioonid.

Standard-laadi puhul on finantsplaneerimise võimalused avaramad ja detailsemad. Tulude, kulude, varade ning rahastamise jaoks on eraldi töölehed koos mitmesuguste sisendparameetritega.

NB! Teatud tingimustel ei saa Lite-laadi kasutada või selle juurde tagasi pöörduda. Piirang rakendub, kui sisestuste hulk ja/või iseloom ei vasta enam Lite-laadi [piiratud] võimalustele, või kui kasutatakse tulu-kulu mudeleid, mida Lite-laad ei toeta.


Lisaks

Salvestamine ja rühmatöö
Meeskonna loomine
Stardibilansist