Contents
 Mis on iPlanner.NET
 Äriplaani koostamine
    Projekti avamine ja lisamine
    Meeskonna loomine
    Alustamine ja seaded
    Stardibilansist
    Sisestustabelite võimalused
    Salvestamine ja rühmatöö
    Äriplaani publitseerimine
    Peatükkide koostamine
    Finantsosa sisendid (Lite)
    Finantsplaanid
    Müügitulu
    Tööjõukulud
    Mitmesugused tegevuskulud
    Põhivara
    Põhikapital
    Laenud
    Sihtfinantseerimine
    Muud äritulud
    Dividendid


www.iplanner.net Print

Home > Äriplaani koostamine > Finantsplaanid

Finantsplaanid

FINANTSPLAAN > Finantsprognoosid

Finantsprognooside tööleht on ette nähtud mitmesuguste finantsprojektsioonide genereerimiseks.

NB! Finantsprojektsioonide näol on tegemist iPlanneri finantsmootori väljunditega, mis on kalkuleeritud ette antud sisendite põhjal. Seega finantsprojektsioonide muutmiseks tuleb muuta sisendeid. Seda saab teha erinevatel töölehtedel nagu Tulud, Kulud, Varad jt.

Aruande genereerimiseks vali rippmenüüst soovitava finantsprognoosi või -analüüsi nimetus.


Finantsprognoosid 

Lisaks

Alustamine ja seaded
Stardibilansist
Sisestustabelite võimalused
Salvestamine ja rühmatöö
Ärilaani publitseerimine