Contents
 Mis on iPlanner.NET
 Äriplaani koostamine
    Projekti avamine ja lisamine
    Meeskonna loomine
    Alustamine ja seaded
    Stardibilansist
    Sisestustabelite võimalused
    Salvestamine ja rühmatöö
    Äriplaani publitseerimine
    Peatükkide koostamine
    Finantsosa sisendid (Lite)
    Finantsplaanid
    Müügitulu
    Tööjõukulud
    Mitmesugused tegevuskulud
    Põhivara
    Põhikapital
    Laenud
    Sihtfinantseerimine
    Muud äritulud
    Dividendid


www.iplanner.net Print

Home > Äriplaani koostamine > Muud äritulud

Muud äritulud

FINANTSPLAAN > Tulud > Muud äritulud

Tööleht "Muud äritulud" on ette nähtud sellise tulu planeerimiseks, mis ei seostu regulaarse kaupade ja teenuste müügiga.

Muud äritulud on definitsiooni kohaselt "ebaregulaarselt äritegevuse käigus tekkivad tulud, sh saadud trahvid ja viivised, aga ka rahalised toetused".

NB! Ära sisesta siia kaupade, toodete või teenuste müügitulu. Selleks on tööleht "Müügitulu".

Sellel töölehel on võimalik otse (st absoluutsummas) deklareerida ka sihtfinantseerimise laekumist, kuid eeldusel et saadav toetus ei ole arvesse võetud kuskil mujal, kas siis "Kulude" või "Põhivarade" töölehtedel (seal käib toetuse sisestamine "Toetuse määra (%)" parameetri kaudu).

Lisaks

Müügitulu
Sihtfinantseerimine ja toetused
Sisestustabelite võimalused
Salvestamine ja rühmatöö
Ärilaani publitseerimine
Meeskonna loomine