Contents
 Mis on iPlanner.NET
 Äriplaani koostamine
    Projekti avamine ja lisamine
    Meeskonna loomine
    Alustamine ja seaded
    Stardibilansist
    Sisestustabelite võimalused
    Salvestamine ja rühmatöö
    Äriplaani publitseerimine
    Peatükkide koostamine
    Finantsosa sisendid (Lite)
    Finantsplaanid
    Müügitulu
    Tööjõukulud
    Mitmesugused tegevuskulud
    Põhivara
    Põhikapital
    Laenud
    Sihtfinantseerimine
    Muud äritulud
    Dividendid


www.iplanner.net Print

Home > Äriplaani koostamine > Tööjõukulud

Tööjõukulud

FINANTSPLAAN > Kulud > Tööjõukulud

Esmalt tuleks üle vaadata, kas tööjõukulude planeerimise mudel on sobiv. Valida on kolme kulumudeli vahel:

 1. mudel - sisendparameetrid: Tööjõukulud 
 2. mudel - sisendparameetrid: Palgakulu, Sotsiaalmaksud (%)  
 3. mudel - sisendparameetrid: Töötajate arv, Keskmine brutokuupalk, Sotsiaalmaksud (%) 

Kulumudeli vaatamiseks/muutmiseks kliki lingil "Kulumudel". Vali sobiv mudel, seejärel kliki "Tehtudi".

Kulumudeli nr 1 sisendparameetrid
Tööjõukulud Sisesta tööjõukulud (brutotöötasu pluss sotsiaalmaks).
Tööjõukulude paremaks liigendamiseks võib sisestada kulusid mitmele reale, näiteks nimetuste "Juhid", "Spetsialistid", "Töölised" vms. kaupa.
Maksed töövõtjatele
(päevades)
Sisesta keskmine päevade arv, mille vältel makstakse välja töötasud. Vastavalt sellele kajastuvad väljamaksed ka rahakäibe aruandes. 
Selle näitaja alusel arvutatakse välja bilansikirje "Võlad töövõtjatele" väärtus.
Võlad töövõtjatele = (Maksed töövõtjatele, päevades x  Tööjõukulu) / 30
Sihtfinantseerimine: rahastamise määr (%) Kui tööjõukulusid rahastatakse sihtfinantseerimise abil, sisesta rahastamise määr (%).
Rahastamise määr kajastab suhtelist osa tööjõukuludest, mida valitsusepoolne abi katab.

Alternatiivne võimalus on sisestada kulude sihtfinantseerimine otse, absoluutsummas. Selleks otstarbeks sobib tööleht ÄRIPLAAN > Tulud > Muud äritulud
Sihtfinantseerimine: laekumine
(päevades)
Sisesta oletatav päevade arv, mis kulub kulutuste tegemisest kuni sihtfinantseeringu (toetuse) laekumiseni. Vastavalt sellele kajastub toetuse laekumine kasumiaruandes (kirje "Muu äritulu") ja rahakäibe aruandes.


Kulumudeli nr 2 sisendparameetrid (need, mis on erinevad)
Palgakulu Sisesta palgakulud (brutotöötasu mõistes).
Palgakulude paremaks liigendamiseks võib sisestada kulusid mitmele reale, näiteks nimetuste "Juhid", "Spetsialistid", "Töölised" vms. kaupa, või ettevõtte allüksuste kaupa.
Sotsiaalmaksud (%) Sisesta sotsiaalmaksu määr (%) brutopalga suhtes.
Selle näitaja abil saab arvesse võtta mitmesuguseid tööandja kulusid, mida arvutatakse brutopalga pealt (sotsiaalmaks, töötuskindlustus vms.).


Kulumudeli nr 3 sisendparameetrid (need, mis on erinevad)
Töötajate arv Sisesta töötajate arv ettevõttes või selle allüksuses.
Suurema ettevõtmise korral tuleks algul sisestada ametikohtade nimetused, näiteks "Juhid", "Spetsialistid", "Töölised" vm. ning seejärel näidata inimeste arv igas ametikohtade grupis. Või luua liigendus allüksuste kaupa.
Brutokuupalk Sisesta keskmine brutokuupalk ühe töötaja kohta.

NB! Sõltumata valitud perioodist (aasta, kvartal, kuu) tuleb sisestada kuupalga suurus. Aastate ja kvartalite tööjõukulud arvutatakse välja automaatselt.

Alternatiivne võimalus on sisestada töötajate arvu asemel töötundide arv ning brutokuupalga asemel tunnitasu suurus.

Lisaks

Sisestustabelite võimalused
Salvestamine ja rühmatöö
Ärilaani publitseerimine
Meeskonna loomine
Sihtfinantseerimine
Muud äritulud