Contents
 Mis on iPlanner.NET
 Äriplaani koostamine
    Projekti avamine ja lisamine
    Meeskonna loomine
    Alustamine ja seaded
    Stardibilansist
    Sisestustabelite võimalused
    Salvestamine ja rühmatöö
    Äriplaani publitseerimine
    Peatükkide koostamine
    Finantsosa sisendid (Lite)
    Finantsplaanid
    Müügitulu
    Tööjõukulud
    Mitmesugused tegevuskulud
    Põhivara
    Põhikapital
    Laenud
    Sihtfinantseerimine
    Muud äritulud
    Dividendid


www.iplanner.net Print

Home > Äriplaani koostamine > Salvestamine ja rühmatöö

Salvestamine ja rühmatöö

Aeg-ajalt on soovitav äriplaani muudatused salvestada. Selleks kliki "Salvesta" (paremal ülal).

Võib tekkida küsimus, et mis vahe on klikil OK-nupul ja toimingul "Salvesta"?

Klikkimine OK-nupul talletab küll sisestuse ja kutsub esile ümberarvutused finantsmudelis, kuid äriplaani muudatuste salvestamiseks serveri andmebaasis, samuti selleks, et muudatused oleksid nähtavad teistele projektimeeskonna liikmetele, kliki "Salvesta".


Salvestamine

Detailsemalt

Salvesta Äriplaani muudatused talletatakse serveri andmebaasis. Ühtlasi muutuvad ühe kasutaja poolt tehtud muudatused nähtavaks teistele.
Ava Töösse võetakse viimati salvestatud andmed (äriplaani salvestatud versioon). Seejuures ilmuvad nähtavale ka teiste poolt salvestatud muudatused.

NB! Toiming "Ava" (inglise keeles: reload) tähendab tagasi pöördumist viimati salvestatud versiooni juurde. Seejuures ei säili muudatused, mis on salvestamata.

Salvesta kui.. Kui kasutajal on projekti omaniku või töökeskkonna administraatori õigused, on võimalik salvestada projekti koopia uue nime all.

Selle toimingu käivitamiseks klki projekti nimel (link ülal, vasakul), seejärel vali menüüst "Salvesta kui.."

Võimalik on koopia salvestada koos meeskonnaga või ilma. Samuti saab salvestada ainult struktuure (peatükid, tulude ja kulude nimetused).

Toimingud Salvesta / Ava on aktuaalsed ainult "Äriplaani" ja "Finantsplaani" moodulites. "Tegevusplaani" ja "Minu meeskonna" moodulites, samuti projektide ja kasutajate haldusosades talletatakse andmed andmebaasi kohe peale klikkimist OK-nupul.

Rühmaatööst

Töötamine ühise äriplaani projekti kallal käib nii:
- Kasutaja, kes on teinud muudatusi ning soovib need talletada ja teistele nähtavaks teha, klikib "Salvesta". 
- Kasutaja-meeskonnaliige, kes soovib näha kõige värskemat versiooni, klikib "Ava".

Lisaks

Meeskonna loomine
Ärilaani publitseerimine