Biznesa plāna veidne "Basic"


The document outline below can help you structure your business plan and give you some useful hints about what to write in each section. This is a simple, basic plan template that fits any type of business.

 • Kopsavilkums

  Kopsavilkuma mērķis ir apkopot plāna būtiskākos elementus un sniegt īsu pārskatu par uzņēmējdarbību. Sniedziet lasītājam kodolīgus datus par uzņēmuma lielumu un tipu, par tā vadību, sniegto produktu un pakalpojumu klāstu, kā arī pamatinformāciju par nozari, mērķa tirgus lielumu un uzņēmuma finanšu mērķiem.

  Ja biznesa plāns tiek izstrādāts aizdevuma vai mērķfinansējuma saņemšanai, ietveriet informāciju arī par prasītā finansējuma summu, veidu un izmantošanas mērķi.

 • Uzņēmuma raksturojums

  Uzņēmuma pārskatā galvenokārt ietver informāciju par uzņēmuma juridisko nosaukumu, norāda adresi un kontaktinformāciju. Īsumā apraksta uzņēmuma īpašnieku sastāvu un organizatorisko strukturshēmu, norāda uzņēmuma misiju, mērķus un veiksmes faktorus. Ja nepieciešams, dažkārt ir jānorāda arī uzņēmuma atrašanās vieta un materiāli tehniskā bāze. Sniedziet īsu aprakstu par uzņēmuma vēsturi (ja ir) vai par tā izveidošanu.

 • Preces un pakalpojumi

  Sāciet ar to, ka skaidri norādiet, kādas preces vai kādus pakalpojumus jūsu uzņēmums sniedz. Paskaidrojiet, ar ko tieši jūsu produkts vai pakalpojums ir unikāls un ar ko tas atšķiras no jūsu konkurentu produkcijas vai pakalpojumiem.

  Vai jums ir plāni uzlabot esošos produktus vai piedāvāt jaunus produktus vai pakalpojumus? Ja jā, sniedziet īsu aprakstu, ko jūs plānojat darīt.

 • Pārdošanas plāns

  Šajā sadaļā automātiski tiek ietverta tabula "Pārdošanas ieņēmumi" (sk.zemāk). Šeit jūs varat ierakstīt savas piezīmes un pieņēmumus par pārdošanas prognozēm.

 • Mārketinga stratēģija

  Mārketinga stratēģijas sadaļā parasti ietver šādu informāciju:

  - nozares analīzi, t.i., novērtē vispārīgo nozares vidi, kurā jūs darbojaties un konkurējat;
  - mērķa tirgus analīzi, t.i., identificē klientus un to kvantitatīvos rādītājus;
  - konkurētspējas analīzi, t.i., identificē konkurentus, viņu stiprās un vājās vietas;
  - marketinga plānu, kurā paskaidro, kādā veidā jūsu produkti un pakalpojumi tiks efektīvi virzīti tirgū, lai tie nonāktu pie mērķa klientiem.

 • Vadība un personāls

  Aprakstiet uzņēmuma vadību un personāla struktūru. Raksturojiet, cik daudz darbinieku jums ir (ja ir) pašreiz un cik daudz jūs plānojat nākamajos gados. Norādiet galvenās amatpersonas un viņu lomu vadības komandā. Raksturojiet, kā jūs plānojat aizpildīt citas būtiskas darbavietas jūsu uzņēmumā. Kādi vēl faktori varētu ietekmēt jūsu spēju sameklēt, noalgot un arī noturēt darbiniekus uzņēmumā.

 • Ieviešanas plāns

  Sniedziet pārskatu par uzņēmuma ikdienā veicamajām darbībām. Atkarībā no uzņēmējdarbības modeļa aprakstā norādiet ražošanas procesu un/vai pakalpojumu sniegšanas kārtību, pasūtījumu izpildes kārtību, kā notiek naudas iekasēšana no klientiem, kā tiek nodrošināts pēcpārdošanas serviss, kā tiek risinātas nestandarta situācijas utt. Līdzīgi kā veidnē šī nodaļa sastāv no trim apakšnodaļām, kurās norāda pieskaitāmos izdevumus, pamatlīdzekļus un finanšu līdzekļus.

 • Pieskaitāmie izdevumi

  Šajā apakšnodaļā tiek automātiski ietverta tabula "Pārējie saiimnieciskās darbības izdevumi" (sk. zemāk). Ja vēlaties, šeit varat ierakstīt piezīmes par plānotajiem izdevumiem.

 • Pamatlīdzekļi

  Šajā apakšnodaļā tiek automātiski ietverta tabula "Aktīvu iegāde" (sk. zemāk). Ja plānojat iegādāties pamatlīdzekļus (iekārtas, mašīnas, zemi), šeit varat ierakstīt piezīmes par plānotajiem ieguldījumiem.

 • Finansējums

  Šajā apakšnodaļā tiek automātiski ietverta tabula "Kapitāla struktūra" (sk. zemāk). Ja nepieciešams, šeit jūs varat norādīt, kā uzņēmumu finansē tā īpašnieki un citi investori, piemēram, banka, riska kapitāla uzņēmumi utt.

 • Risku analīze

  Risku analīzes sadaļā ir jānorāda, kādi notikumi vai apstākļi varētu ietekmēt uzņēmuma veiksmi. Raksturojiet, kas varētu notikt, ja šie nelabvēlīgie apstākļi iestājas, un kādi pasākumi būtu veicami, lai ierobežotu šo apstākļu negatīvo ietekmi.

 • Finanšu plūsmas prognozes

  Šajā apakšnodaļā ir ietvertas vairākas finanšu plūsmas prognozes (sk. zemāk). Ja vēlaties, varat izteikt savas piezīmes par finanšu līdzekļiem.Parādīt visus

© iPlanner.NET sitemap | about | documentation | terms of service | your privacy