Izaugsmes biznesa plāna šablon


This template helps you to create a business plan for a growth-oriented company. Use this resource to speed up the preparation process with a proven outline to communicate your business plan in a professional, compelling format that will improve your chances of attracting a banker or equity investors.

 • Kopsavilkums

  Kopsavilkuma mērķis ir apkopot plāna būtiskākos elementus un sniegt īsu pārskatu par uzņēmējdarbību. Sniedziet lasītājam kodolīgus datus par uzņēmuma lielumu un tipu, par tā vadību, sniegto produktu un pakalpojumu klāstu, kā arī pamatinformāciju par nozari, mērķa tirgus lielumu un uzņēmuma finanšu mērķiem. Ja biznesa plāns tiek izstrādāts aizdevuma vai mērķfinansējuma saņemšanai, ietveriet informāciju arī par prasītā finansējuma summu, veidu un izmantošanas mērķi.

 • Biznesa mērķi

  Uzrakstiet sava biznesa redzējumu pēc 3...5 gadiem. Kāds tas būs? Kas būs tā klienti un cik viņu būs? Kādi būs pārdošanas ieņēmumi, kādi pakalpojumi? Cik darbinieku? Kāda peļņa?

 • Uzņēmuma piedāvājums klientiem

  Sāciet ar to, ka skaidri norādiet, kādas preces vai kādus pakalpojumus jūsu uzņēmums sniedz. Paskaidrojiet, ar ko tieši jūsu produkts vai pakalpojums ir unikāls un ar ko tas atšķiras no jūsu konkurentu produkcijas vai pakalpojumiem. Kādēļ klienti vēlēsies pirkt tieši no jums? Vai jums ir plāni uzlabot esošos produktus vai piedāvāt jaunus produktus vai pakalpojumus? Ja jā, sniedziet īsu aprakstu, ko jūs plānojat darīt. Aprakstiet kā piedāvājums attīstīsies gadiem ejot.

 • Tirgus potenciāls

  Cik liels ir jūsu uzņēmuma sasniedzamais tirgus? Cik naudas potenciālie klienti izdod par pakalpojumiem / precēm, kas līdzīgas jūsu piedāvātajiem? Vai tirgus apjoms ir augošs vai samazinās? Kas to nosaka? Kas ir jūsu galvenie konkurenti? Kādas ir jūsu uzņēmuma stiprās un vājās puses? Kādas ir konkurentu stiprās un vājās puses? Aprakstiet savu stratēģiju, kā centīsieties ieņemt savu tirgus daļu un tajā nostiprināties (piemērām, ātrāka apkalpošana, mazākas izmaksas u.tml.).

 • Mārketings un pārdošana

  Aprakstiet, kā plānojat sasniegt savus potenciālos klientus, kādā veidā jūsu produkti un pakalpojumi tiks efektīvi virzīti tirgū, lai tie nonāktu pie mērķa klientiem. Finanšu sadaļā norādiet cik maksās šeit aprakstītie virzīšanas, reklamēšanas un pārdošanas pasākumi. Der norādīt, kā pozicionēsiet savu produktu starp konkurējošiem produktiem - ar ko tas atšķirsies lūkojoties no klienta skatu punkta.

 • Darbības īstenošana

  Kādi pamatlīdzekļi un inventārs ir jāiegādājas, lai uzsāktu darbību, kas vajadzīgs tālākai attīstībai un kad. Kādi pakalpojumi un resursi ir nepieciešami darbības ikdienas nodrošināšanai. Aprakstiet, kas no klienta redzes viedokļa ir būtiskākās jūsu biznesa darbības un jautājumi. Kas ir jūsu nozīmīgākie un kritiski svarīgie piegādātāji un sadarbības partneri? Vai jums ir alternatīvi risinājumi, ja kāds partneris pārtrauc sadarbību?

 • Darbinieki un komanda

  Kas ir nozīmīgākie jūsu komandas dalībnieki? Kādas ir kritiski nozīmīgās kompetences (zināšanas, prasmes), kas nepieciešamas jūsu uzņēmuma darbībā? Vai visas nepieciešamās kompetences jums jau ir? Ja nav, tad kā plānojat tās iegūt? Vai izmantosiet kādus mentorus vai konsultantus?

 • Kontrolējamie snieguma parametri un riski

  Kas ir tie parametri, kurus pastāvīgi ir jāpieskata? Kas jāpieskata uzņēmuma iekšienē? Piemērām, vienas vienības ražošanas izmaksas, transporta izmaksas, pasūtījumu izpildes ilgums, atsaukšanās (reaģēšanas laiks) uz pieprasījumiem. Kas jāpieskata „ārpusē”? Darījumu skaits, lielums, regularitāte, atkārtoto pirkumu skaits, ..? Kas ir varbūtējie notikumi, kas var negatīvi ietekmēt jūsu uzņēmuma darbību un izaugsmi? Cik liela ir iespējamība, ka katrs no tiem notiks un cik liela tā ietekme? Kā pieskatāt aspektus ar augstāko riska pakāpi un kā plānojat reaģēt, ja nevēlamie notikumi tiešām notiks.

 • Rīcības plāns pirmajam gadam

  Uzskaitiet nozīmīgākās rīcības, kas jāveic pirmā gada laikā, lai sasniegtu jūsu uzstādītos mērķus.

 • Finanses

  Kas ir ieguldījumu avoti? Vai papildus īpašnieku ieguldījumam ir nepieciešams arī cits finansējums? Kādiem nolūkiem? No kādiem avotiem? Šeit varat arī detalizētāki paskaidrot finanšu datus, kas redzami tabulās.Parādīt visus

© iPlanner.NET sitemap | about | documentation | terms of service | your privacy