Kopīgi veidojiet savu biznesa plānu tiešsaistē


Veidojiet kopīgi savu biznesa plānu, izmantojot iPlanner.NET mākoņa infrastruktūru uzņēmējdarbības plānošanai.

Veidojiet neierobežoti lielu projekta grupu un uzaiciniet plāna izstrādē piedalīties neatkarīgus konsultantus.

Veidojiet lomu un privilēģiju sadalījumu tikai ar vienu peles klikšķi.

Deleģējiet projekta sadaļas projekta grupas biedriem.

Sekojiet plāna izstrādes procesam attālināti. Vajadzības gadījumā ļaujiet investoriem, grāmatvežiem vai citiem profesionāļiem vērtēt jūsu plānu un prognozes.

Strādājot "mākonī", visi iesaistītie dalībnieki var viegli piekļūt savam projektam. Mēs jums palīdzēsim spert pirmos soļus.

Programmatūras rīki pasniedzējiem, mentoriem un konsultantiem


Jūs varat palīdzēt saviem klientiem uzsākt uzņēmējdarbību, pat neizejot no sava biroja! iPlanner.NET ir mākoņa infrastruktūra biznesa plānošanai un finanšu plūsmas prognozēšanai, kas lieliski noder mazajiem uzņēmumiem, uzsākot savu uzņēmējdarbību. 

iPlanner.NET ir izstrādājis bagātīgu uzņēmējdarbības plānošanas un konsultēšanas funkciju klāstu, kas paredzēts tādiem profesionāļiem kā jūs. iPlanner.NET mērķis ir palīdzēt jums, jo jūs esat savu klientu stratēģiskie partneri un sadarbojaties ar viņiem plānu un projektu izstrādes procesā.

Mēs palīdzēsim jums organizēt jūsu darbu, jo visi klienta dati tiks droši glabāti mākonī un jums nebūs vajadzības izmantot nesaistes režīmā veidotas datnes, darblapas un dokumentus papīra formātā. Sanāksmes ar dalībnieku personīgu piedalīšanos būs nepieciešamas tikai retos gadījumos vai nebūs nepieciešamas vispār. Jūs varēsiet attālināti sadarboties ar saviem klientiem reālā laikā, sekot projekta izstrādes gaitai, pievienot piezīmes un sūtīt paziņojumus. Katrā ziņā jūs būsiet vienmēr informēts par projekta norisi kopumā.

Lietošanai gatavas biznesa plāna veidnes un paraugi


Biznesa plānu izstrādā dažādiem mērķiem. Tas var kalpot kā uzņēmuma darbības ceļvedis un tas var būt dokuments, kas nepieciešams finansējuma saņemšanai. Ir vērts veltīt nedaudz vairāk laika, lai izstrādātu tādu biznesa plānu, kas atbilstu konkrētajām vajadzībām. iPlanner.NET ietver plašu biznesa plāna veidņu klāstu un piedāvā noderīgus padomus, tādējādi nav jālauza galva, ko un kā rakstīt. Tāpat ir iestrādāta ātrās meklēšanas funkcija un daudzi raksti, kuros sniegti noderīgi padomi.

Izstrādātais uzņēmējdarbības plānošanas rīks ir pietiekami elastīgs un nodrošina iespēju pēc vajadzības modificēt informāciju. Tāpat ir iespējams pievienot, dzēst un pārvietot uz citu vietu veselas nodaļas, kā arī izvēlēties atbilstošas finanšu tabulas, grafikus un attēlus, ko ievieto attiecīgajā biznesa plāna modelī atkarībā no tā, vai tas tiek iesniegts bankai, riska kapitāla ieguldītājam, investoram, kas iegulda naudu jaundibināmā uzņēmumā, vai valsts galvojumu aģentūrai.

Projekta izstrādes gaita ir ērta un vienkārša 


Ar iPlanner.NET biznesa plānu var kopīgi lietot attiecīgie projekta dalībnieki. Katram projektam tiek piešķirta unikāla un droša tīmekļa vietnes adrese (URI), tas nozīmē, ka to var kopīgi izmantot tiešsaistē vai nosūtīt draugam. iPlanner.NET nodrošina iespēju biznesa plānu atveidot arī vispārpieņemtos formātos, piemēram, kā MS Word vai PDF. Izmantojot iPlanner.NET, jūs varēsiet savu biznesa plānu bez bažām lietot jebkurā pasaules malā.

Finansējuma plānošana tiešsaistē


Jūs sasniegsiet daudz labāku rezultātu, ja plānošanas vai projekta izstrādes posmā varēsiet iegūt atbildes uz neskaidriem jautājumiem. Mēs esam sagatavojuši atbildes uz stratēģiski svarīgiem jautājumiem, kas attiecas uz rentabilitāti, uzņēmuma vērtības noteikšanu un darbības snieguma rādītājiem. Lūk, daži jautājumi, uz kuriem jūs atradīsiet atbildes:
  • Cik daudz produkcijas mums ir jārealizē, lai segtu savus izdevumus un lai sāktu pelnīt?
  • Kā mums finansēt uzņēmuma dibināšanas un pamatkapitāla iegādes izmaksas?
  • Cik daudz darbinieku mēs varam atļauties pieņemt darbā?
  • Kad mums varētu rasties vajadzība aizņemties papildu kapitālu un cik lielu summu?

Kad biznesa plāna pamats ir izstrādāts, to var pārnest nākamajā līmenī. iPlanner.NET nodrošina iespējamo scenāriju analīzes, uzņēmuma vērtēšanas un vājo punktu testēšanas funkcijas. Tādējādi potenciālās problēmas ir iespējams atklāt un atrisināt vēl pirms tās rodas.

Standartiem atbilstošu finanšu plūsmas prognožu un uzņēmuma darbības rādītāju izstrāde


iPlanner.NET ir radīta daudzfunkcionāla finanšu modelēšanas programmatūra, kas automātiski ģenerē peļņas vai zaudējumu aprēķinu, bilanci, naudas plūsmas prognozes, peļņas sliekšņa analīzi, kā arī kapitāla struktūras un uzņēmuma darbības rādītājus. Vienkārši ievadiet savus izejas darus un aplēses un ar iPlanner.NET modelējiet rezultātu! Finanšu datus jūs varat atveidot gan tabulas, gan grafiku veidā vai eksportēt dažādos datnes formātos.

Elastīga plānošana mēnešu, ceturkšņu vai gadu griezumā


Viena no būtiskākajām priekšrocībām, strādājot tiešsaistes režīmā, ir iespēja ērti koriģēt finanšu rādītājus. iPlanner.NET ir izstrādātas finanšu darblapas, kurās jūs varat izstrādāt reālistiskas prognozes, ņemot vērā sezonālos faktorus un izaugsmes scenārijus, kas varētu ietekmēt pārdošanas ieņēmumus, izdevumus un peļņu. Ievadiet mēneša, ceturkšņa vai gada rādītājus. Kad tiek ievadītas, teiksim, gada ieņēmumu prognozes, attiecīgie ceturkšņu un mēnešu rādītāji tiks aprēķināti automātiski. Līdzīgi, kad tiek koriģēti ceturkšņa vai mēneša dati, automātiski notiek arī gada rādītāju korekcija.

Ar iPlanner.NET var veidot sīki izstrādātas izlaides tabulas jebkurā kombinācijā, kas investoriem un konsultantiem sniedz skaidru priekšstatu par iespējamajiem sezonālos rādītājus ietekmējošiem faktoriem, un izmantot šos datus, lai uzlabotu izaugsmes stratēģijas.

Finanšu plānošana "Lite" vai "Standard" līmenī


Mēs, iPlanner.NET veidotāji, saprotam, ka biznesa plāna izstrādātāju var arī samulsināt plašās iespējas, ko sniedz mūsu programmatūra,  tāpēc esam centušies dažas lietas vienkāršot. Piedāvājam divus finanšu plānošanas līmeņus - "Lite" vai "Standard".  Izvēlieties vienu no tiem un ķerieties pie darba!
  • "Lite" plānošanas līmenī jūs varat ātri izstrādāt individuāli pieskaņotu biznesa plānu, izmantojot vienu atsevišķu ērti lietojamu darblapu, kurā ievada finanšu rādītājus. Vienkārši ievadiet datus un izveidojiet savu biznesa plānu, kurā būs ietverti visi nepieciešamie finanšu aplēšu dati un uzņēmuma darbības rādītāji.
  • Ja jums ir nepieciešams sīkāk izstrādāts un plašāks biznesa plāns, izvēlieties "Standard" līmeni. Šajā līmenī ir pieejamas speciāli izstrādātas darblapas, kurā ievada bagātīgu parametru kopu, ko veido pārdošanas ieņēmumu, saimnieciskās darbības izdevumu, darbaspēka izmaksu, pamatlīdzekļu iegādes un finanšu rādītāji.

Darbības plāna izstrāde


iPlanner.NET darbības plāna izstrādes modulis ir rīks, kas ļaus jums saprast, ar ko sākt un uz kurieni iet. Biznesa plāns sniedz vispārīgu priekšstatu par uzņēmuma darbību trīs līdz piecu gadu griezumā, savukārt iPlanner.NET darbības plāna modulis ļauj šo vispārējo darbības vīziju sadalīt īstermiņa mērķos. Nosakiet veicamajiem uzdevumiem un darbiem  īstermiņa mērķus un definējiet, kādus finanšu mērķus vēlaties sasniegt turpmākajos mēnešos, ceturkšņos un fiskālā gada beigās.

Darbības plāna modulis jums ļauj izsekot faktiskajiem rezultātiem un salīdzināt tos ar finanšu plānā definētajiem. Šis rīks ir noderīgs gan projekta grupai, gan arī projekta atbalstītājiem, jo ļauj sekot projekta norisei, pārskatīt prognozes un plānot korekcijas katrā projekta izstrādes posmā. 

Vēlaties piedalīties biznesa plānu konkursā?


Ar iPlanner.NET jūs varat profesionālā līmenī iesaistīties un piedalīties konkursos tiešsaistes režīmā. Šo rīku var lieliski izmantot mazo uzņēmumu atbalsta organizācijas, biznesa inkubatori, zinātniskie parki un universitātes.

iPlanner.NET var ērti izveidot projekta grupas un nodrošināt platformu biznesa plānu ievadīšanai. Visas darbības saistībā ar biznesa plānu vai ideju konkursu rīkošanu ir viegli īstenojamas tiešsaistē. Konkursam iesniegtie projekti ir pieejami, ir iespējams sniegt konsultācijas, atbalstu, veikt projektu izvērtējumu un piešķirt galīgo vērtējumu punktu izteiksmē. Konkurss notiek virtuālā vidē, dokumenti nav jāiesniedz papīra formātā un konkursā var piedalīties neatkarīgi no atrašanās vietas, ja tikai ir pieejams interneta pieslēgums!

Ja vēlaties rīkot biznesa plānu konkursu, iPlanner.NET ir īstā vieta, kur to realizēt.

Business plan download

Documentation


© iPlanner.NET sitemap | about | documentation | terms of service | your privacy