Biznesa plāna veidnes

Šeit ir atrodamas biznesa plānu veidnes, kas ir pieejamas iPlannet.NET. Sameklējiet piemērotāko. Neatkarīgi no tā, kāda veidne tiks sākotnēji izvēlēta, turpmākajos darba posmos jūs varēsiet pievienot jaunas biznesa plāna nodaļas, tās pārvietot uz augšu un uz leju vai arī tās dzēst.


Startup Template


This sample template helps you to create a business plan for a startup venture. A professional business plan is essential for any new company to obtain funding. The template below gives you a quick and easy way to prepare a winning plan and help you identify and think through the major topics that need to be addressed. Use this resource to simplify and speed up the preparation process with a proven, professional outline to communicate your business plan in a compelling format that will enhance your credibility and improve your chances of attracting equity investors.

Sīkākas ziņas >>

 • The offer to target customers
 • The market potential
 • Reaching target customers
 • Provision of product and/or service
 • The team
 • Simple financials

Izaugsmes biznesa plāna šablon


This template helps you to create a business plan for a growth-oriented company. Use this resource to speed up the preparation process with a proven outline to communicate your business plan in a professional, compelling format that will improve your chances of attracting a banker or equity investors.

Sīkākas ziņas >>

 • Kopsavilkums
 • Biznesa mērķi
 • Uzņēmuma piedāvājums klientiem
 • Tirgus potenciāls
 • Mārketings un pārdošana
 • Darbības īstenošana
 • Darbinieki un komanda
 • Kontrolējamie snieguma parametri un riski
 • Rīcības plāns pirmajam gadam
 • Finanses

Biznesa plāna veidne "Basic"


The document outline below can help you structure your business plan and give you some useful hints about what to write in each section. This is a simple, basic plan template that fits any type of business.

Sīkākas ziņas >>

 • Kopsavilkums
 • Uzņēmuma raksturojums
 • Preces un pakalpojumi
 • Pārdošanas plāns
 • Mārketinga stratēģija
 • Vadība un personāls
 • Ieviešanas plāns
 • Pieskaitāmie izdevumi
 • Pamatlīdzekļi
 • Finansējums
 • Risku analīze
 • Finanšu plūsmas prognozes

Restaurant Business Plan Template


This sample template helps you to create a business plan for a restaurant, bar or cafe. A professional business plan is essential for any restaurant venture to obtain external financing. The template below gives you a quick and easy way to prepare a plan and help you think through the major topics that need to be addressed. Use this resource to speed up the preparation process with a proven outline to communicate your business plan in a professional, compelling format that will enhance your credibility and improve your chances of attracting bankers or investors.

Sīkākas ziņas >>

 • Executive Summary |
 • Business Overview |
 • Products and Services |
 • Marketing Strategy |
 • Management and Staffing |
 • Implementation Plan |
 • Investments |
 • Funding |
 • Risk Analysis |
 • Financials |

Business Model Template


In general, a business model describes the rationale of how a company creates and delivers value to its customers. Get started with your next business model by using this sample template.

Sīkākas ziņas >>

 • Value Proposition |
 • Customer Segments |
 • Channels |
 • Customer Partnerships |
 • Revenue Streams |
 • Key Resources |
 • Key Activities |
 • Key Partnerships |
 • Cost Structure |
 • Financials |

Seed Capital Business Plan Template


Looking for a seed capital investment for your startup venture? Make use of this sample template to create your business plan and improve your chances of attracting investors.

Sīkākas ziņas >>

 • Company Purpose |
 • Problem |
 • Solution |
 • Timing |
 • Market Size |
 • Competition |
 • Product |
 • Business Model |
 • Team |
 • Financials |

Venture Capital Business Plan Template


Looking for a venture capital investment for a growth-oriented business? Make use of this sample outline to create your business plan and improve your chances of attracting equity investors.

Sīkākas ziņas >>

 • Executive Summary |
 • Company Data |
 • Company Analysis |
 • Industry Analysis |
 • Customer Analysis |
 • Competitive Analysis |
 • Marketing Plan |
 • Operational Plan |
 • Financial Plan |

Marketing Plan Template


By definition, a marketing plan is a written document that details the necessary actions to achieve one or more marketing objectives. Here's a sample template to get started with your next marketing plan.

Sīkākas ziņas >>

 • Target Market |
 • Objectives |
 • Strategies |
 • Tactics |
 • Metrics |
 • Return on Investment |

Elevator Pitch Template


A straightforward template to create your next elevator pitch

Sīkākas ziņas >>

 • Who |
 • What |
 • Why |
 • When |

Uzņēmuma finanšu plāna veidne


Need a financial plan section for your business plan?
The financial section of any business plan includes various financial statements and ratios that show where a company is heading financially. This information helps to find out how much financing a company needs and helps investors and lenders determine whether investing into the business is a justified use of funds.

The financial plan template below includes all components of a common business financial plan section.

Sīkākas ziņas >>

 • Kopsavilkums |
 • Pārdošanas ieņēmumi un mainīgie izdevumi |
 • Peļņas sliekšņa analīze |
 • Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi |
 • Saimnieciskās darbības izmaksas |
 • Personāla izmaksas |
 • Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas |
 • Pamatlīdzekļi |
 • Finansējums |
 • Akciju kapitāla iemaksas |
 • Anuitātes aizdevumi |
 • Aizdevumi |
 • Finanšu plūsmas prognozes |
 • Peļņas vai zaudējumu aprēķini |
 • Naudas plūsmas pārskati |
 • Bilances |
 • Uzņēmuma darbības rādītāji |

Business Strategic PlanSīkākas ziņas >>

 • Executive Summary |
 • Company Mission Statement |
 • SWOT Analysis |
 • Goals |
 • KPI's |
 • Target Customers |
 • Industry Analysis |
 • Competitive Analysis |
 • Marketing Plan |
 • Team |
 • Operations Plan |
 • Financials |

Non-profit Strategic PlanSīkākas ziņas >>

 • Executive Summary |
 • Vision and Mission Statement |
 • Values |
 • Campaigning the Cause |
 • Goals and Tasks |
 • Key Performance Indicators |
 • Human Resources |
 • SWOT Analysis |
 • Risk Analysis |
 • Financial Projections |

Tukša veidne


Just a blank template with three chapters to get started with a business plan or project.

Sīkākas ziņas >>

 • 1. nodaļa |
 • 2. nodaļa |
 • 3. nodaļa |
© iPlanner.NET sitemap | about | documentation | terms of service | your privacy