QR-code

RIPORAITI - BIZNESA PLĀNA PIEMĒRS

 

Business Plan

14/12/2018 07:15:41(UTC)


Kopsavilkums

Auto remonta uzņēmums "RipoRaiti" ir trīs īpašnieku izveidota sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Uzņēmums ir veidots, lai liktu lietā īpašniekiem piederošās ēkas un zemi, iekārtojot tur auto remonta un apkopes centru ar mērķi no šīs darbības gūt peļņu.

Ēkas un zeme, kur paredzēts iekārtot auto servisu ilgus gadus ir stāvējušas dīkā. Šobrīd, līdz ar jauna auto ceļa būvi blakus šai teritorijai ir radušies labvēlīgi priekšnosacījumi, lai īpašumu pielāgotu servisa vajadzībām un uzsāktu darbību.

Esam paredzējuši piedāvāt auto apkopes, riepu un ritošās daļas remonta, mezglu nomaiņas un auto elektriķa pakalpojumus. 2014.gadā paredzēts iekārtot auto virsbūvju sīkā remonta un krāsošanas cehu. Uzņēmums saņems arī licenci, kas ļaus pieņemt auto utilizācijai un dos tiesības noņemt to no ekspluatācijas. Šādu auto vēl izmantojamās detaļas tiks piedāvātas klientiem, kuri izvēlēsies ietaupīt un neiegādāties jaunas detaļas.

Uzņēmumā sākotnēji paredzēts nodarbināt vienu auto atslēdznieku un elektriķi, kā arī sagādnieku (uz nepilnu slodzi). Pakāpeniski darbinieku skaits tiks palielināts - 2013.gada otrajā pusē pieņemot vēl vienu auto atslēdznieku un riepu maiņas sezonas laikā piesaistot atslēdznieka palīgu.

Darbības uzsākšanai ēkai ir jāuzstāda paceļamie vārti, auto pacēlājs, jāsaremontē betona grīda, ventilācijas sistēma. Vēlāk, kad uzņēmums jau būs nostabilizējis savu darbību, paredzēts sakārtot arī laukuma segumu pie servisa. 2014.gadā plānots uzstādīt krāsošanas kameru, kas ļaus piedāvāt virsbūves remonta pakalpojumus.

Darbības uzsākšanai īpašnieki statūtkapitālā iegulda 6000.-Ls un aizņemas no radiniekiem 6000.-Ls. 6 000.-Ls ir bankas kredīts apgrozāmajiem līdzekļiem, ko būs iespējams dzēst 60 mēnešu laikā.

2015.gadā ieplānoto stāvlaukuma rekonstrukciju paredzēts finansēt no aizņēmuma līdzekļiem. Tiks izskatītas arī iespējas piesaistīt ES Struktūrfondu līdzekļus.

Uzņēmuma biznesa mērķi

Uzņēmuma īpašnieki savu uzņēmumu "Ripo Raiti" piecu gadu laikā saredz, kā labi nostādītu biznesu, kas īpašniekiem nes peļņu un ir populārs klientu vidū. Popularitāte būs balstīta uz lojāliem pastāvīdiem klientiem, kuri ir pārliecinājušies par labu servisu par atbilstošu cenu un ieteiks "Ripo Raiti" arī saviem draugiem un paziņām.

 

Main financial measures
 201820192020
Cash7,8275,2681,498
Sales revenue55,52079,95592,116
Net profit for financial year6,28012,1576,754
Operating margin11.3%15.2%7.33%
Owners' equity12,28024,43723,991
Return on equity (per year)51.1%49.7%28.2%

Piedāvātā pakalpojuma raksturojums

SIA "Ripo Raiti" nav uzskatāms par uzņēmumu, kas piedāvā unikālu pakalpojumu. Pakalpojumu klāsts ir līdzīgs, kā daudziem citiem auto servisa uzņēmumiem. Īpašā priekšrocība ir uzņēmuma atrašanās vieta un līdz ar to ērtā sasniedzamība.

Piedāvātie pakalpojumi:
Vieglo un mazo komercauto regulārās apkopes - eļļu un filtru maiņas, bremžu serviss.
Sīkie remonti - atsevišķu mezglu nomaiņa (ģeneratori, dzeses sūkņi), ritošās daļas remonts.
Riepu remonts un nomaiņa.
Elektro sistēmas remonts - spuldzīšu nomaiņa, elektronikas diagnostika.

Līdz ar krāsošanas kameras uzstādīšanu tiks piedāvāti virsbūves remonta un krāsošanas pakalpojumi.

Ieņēmumi no virsbūves remonta un krāsošanas pakalpojumiem ir aprēķināti par vienu vienību pieņemot vienu virsbūves detaļu - durvis, motora pārsegu, buferi u.tml.
Biznesa plānā ieņēmumi no lietotām auto rezerves daļām ir aprēķināti pieņemot, ka viena lietota un izkomplektēta automašīna ir viena vienība un tā tiek izpārdota 90 dienu laikā. 

Atrašanās vieta

Atrašanās vieta

Tirgus potenciāls

Sagatavotā biznesa aprēķins balstās uz esošās situācijas analīzi. Tuvējā apkaimē ir tikai viens auto serviss un tas ir iekārtots privātmāju apbūves rajonā. Līdz ar to klientiem ir neērti tur piebraukt un arī paplašināšanās iespējas ir ierobežotas blīvās apbūves dēļ.

"Ripo Raiti" novietojums līdz ar jaunā autoceļa E22 un nobrauktuves izbūvi ir priekšrocība pat par sevi. Vieta ir ražošanas apbūves teritorija, tā ir labi saredzama garām braucošajiem un viegli sasniedzama.

Aprēķins ir balstīts uz piesardzīgiem klientu skaita aprēķiniem un 70% ir vietējie iedzīvotāji un uzņēmumi. Pieņēmums, ka 30% klientu izdosies piesaistīt "no ārienes" pamatojas tieši uz jaunā ceļa nodošanu ekspluatācijā, kas paredzams 2014.gadā. Tad arī plānots ieguldījums krāsotavas izveidē.

Mārketings un pārdošana

SIA "Ripo Raiti" pozicionē sevi, kā auto serviss, kas piedāvā pakalpojumu ar garantiju. Tas saglabās "brīvā  servisa" konceptu un nekļūs par kāda konkrēta ražotāja pārstāvi.
"Ripo Raiti" vēlas asociēt sevi ar "RR" (Rolls Royce) kā augsta standarta simbolu un darbos parādīt klientiem, ka ir iespējams individuāls, ātrs, garantētas kvalitātes serviss par pieņemamu cenu.

Servisa remonta pakalpojumi vienmēr tiks pārdoti kopā ar rezerves daļām un te klientiem tiks piedāvāta izvēle starp ekonomisko risinājumu izmantot pārbaudīta, bet lietotas rezerves daļas un jaunu rezerves daļu iegādi. Bieži vien nav ekonomiski pamatoti automašīnām ar lielu nolietojumu uzstādīt jaunas un dārgas rezerves daļas, kas kalpotu ilgāk nekā pārējās.
Lietotās rezerves daļas tiks iegūtas izjaukšanas nolūkiem iepērkot no ekspluatācijas noņemamas automašīnas.

 

Sales revenue (LVL)
Products and services201820192020
Remonta pakalpojumi (darbs)21,48034,30039,160
Jaunu rezerves daļu pārdošana21,00026,73028,200
Lietotu rezerves daļu pārdošana10,40011,40010,360
Auto sagatavošana krāsošanai un krāsošana04,23510,796
Sezonas riepu maiņa2,6403,2903,600
 55,52079,95592,116

Darbības īstenošana

Esošā ēka - metāla nesiltināts angārs iepriekš ir izmantota, kā noliktava. Angārā iekšā ir garāža "māja mājā", kas tiks izmantota remonta darbu veikšanai.
Sākotnēji ir jāveic remonts - jāuzstāda 3 paceļami (roll-up) vārti un pacēlāji, kā arī jāsaremontē grīda un ventilācijas sistēma. Daļu nespecializēto darbu īpašnieki veiks saviem spēkiem.
2014.gadā paredzēta krāsošanas un virsbūves remonta ceha iekārtošana. Tam tiks atvēlēta angāra sākotnēji neizmantotā daļa. Vienlaikus ēka tiks siltināta, lai samazinātu apkures izmaksas.

Sīkais inventārs - atslēdznieku darba rīki, darba galdi un tml. ir pieejams jau šobrīd - daļa pieder uzņēmuma dibinātājiem, daļu, kā savus darba rīkus ņems līdzi auto atslēdznieki un elektriķis.

 

garazas-varti.jpeg

garazas-varti.jpeg

 

ritenu-balansesanas-stends.jpeg

ritenu-balansesanas-stends.jpeg

 

ritenu-montazas-stends.jpeg

ritenu-montazas-stends.jpeg

 

pacelajs.jpeg

pacelajs.jpeg

 

Purchase price (LVL)
Fixed assets201820192020
Telpas grīdas remonts1,26000
Krāsošanas kameras iegāde un uzstādīšana09,5000
Darbnīcas vārtu uzstādīšana2,30000
Stāvlaukuma remonts0014,000
Ventilācijas sistēmas remonts4,60000
Auto pacēlāja uzstādīšana3,30000
Ēkas siltināšana06,0000
Riteņu montāžas un balansēšanas stends2,25000
Ceļa norādes un reklāmas uzstādīšana1,10000
 14,81015,50014,000

 

Other operating expenses (LVL)
Other operating expenses201820192020
Elektroenerģija1,0201,0201,020
Komunālie maksājumi (ūdens, atkritumi)216216216
Sakaru izdevumi1,1401,1401,140
Bankas pakalpojumu izmaksas484848
Grāmatvedības apkalpošanas izmaksas1,3201,3201,320
Smērvielas un remonta materiāli300300300
Mazgāšanas un tīrīšanas materiāli180180180
Kurināmā iegāde2,7002,8002,800
 6,9247,0247,024

Darbinieki un komanda

Uzņēmuma dibinātāji ir centrālais elements uzņēmuma veidošanas etapā. Viens no dibinātājiem ir zemes un ēku īpašnieks. Viņš ikdienas darbībā aktīvi nepiedalīsies. Otrs dibinātājs ir auto elektriķis / elektroniķis, kurš šobrīd piekopj privātu praksi un iesaistīsies servisa darbības palaišanā un ar elektrību un elektronikas diagnostiku saistīto pakalpojumu attīstīšanā uz pilnu slodzi.
Trešajam dibinātājam ir vadītāja pieredze strādājot lauku saimniecībā, kur bija nodarbināti astoņi darbinieki. Viņš būs uzņēmuma vadītājs.

Auto atslēdznieki ir tuvējās apkaimes zināmi cilvēki, kuri šobrīd strādā Rīgā un ar prieku ir piekrituši nākt darbā un aiztaupīt ikdienas ceļošanu.

Atalgojuma līmenis ir konkurētspējīgs ar pašlaik apkaimē piedāvāto un to iespējams nodrošināt ar piesardzīgi novērtēto klientu daudzumu.

 

Labour cost (LVL)
 201820192020
Wages and salaries24,07032,54041,040
Social security costs5,8017,8429,891
Labour cost29,87140,38250,931
REVENUES55,76080,31592,116
Labour cost to revenues53.6%50.3%55.3%

Kontrolējamie snieguma parametri un riski

Uzņēmuma sekmīgas darbības pamatā ir divu veidu proporcijas:
1) proporcija starp pārdotajām auto atslēdznieku un elektriķa darba stundām pret kopējām darba stundām,
2) proporcija starp izdevumiem rezerves daļām iepirktajām automašīnām un rezerves daļu ieņēmumiem par pārdotajām daļām.
Virsbūvju remonta un krāsošanas pakalpojumi tiks atalgoti pēc gabaldarba principa. Šeit jārūpējas, lai būtu pietiekama noslodze.

Kontrolējamie darbības parametri:
  1. Pārdoto servisa stundu skaits (atsevišķi pa remontu veidiem).
  2. Apmaksātais darba laiks.
  3. Virsbūves remonta un krāsošanas pasūtījumu skaits.
Kontrolējamie ārējie parametri:
  1. Klientu atsauksmes un ierosinājumi.
  2. Pilsētas teritorijas plānojuma izmaiņas.
  3. Konkurējošu uzņēmumu interese par servisu veidošanu tuvējā apkaimē un maršrutos A6 un E22.
Riska analīze

 Apraksts
(kas nevēlams var notikt)
 Varbūtība
(maza / vidēja / liela)
 Pasākumi ietekmes mazināšanai
(ko darīsim)
 Kļūdas (brāķis) darbu izpildē
 vidēja nekavējoši un bez maksas novērst defektus
  Citu konkurentu ienākšana tuvējā apkaimē
 maza pastāvīgi interesēties par būvniecības atļauju pieprasījumiem un konkrētā situācijā izstrādāt konkrētu rīcības plānu
   
   
   


Rīcības plāns pirmajam gadam


Rīcība un mērķis
 Termiņš
Līgumu slēgšana par finansēšanu
 2013-01
 Servisa aprīkojuma uzstādīšana
 2013-01
Darba līgumu sēgšana ar darbiniekiem
 2013-01
Remonta darbu iepirkumi; vārti, ventilācija, grīda 2013-02
  Reklāmas un norādes uzstādīšana 2113-04
 Otra auto atslēdznieka pieņemšana
 
  

Finanses

Uzņēmuma darbības finansēšana paredzēt no trim finansējuma avotiem; īpašnieku ieguldījuma statūtkapitālā naudas veidā, aizņēmuma no radiniekiem un bankas aizņēmuma.
Pašu ieguldījums un aizņēmums no bankas tiks tiks izmantots pamatlīdzekļu remontam un iegādei. Aizņēmums no radiniekim - apgrozāmo līdzekļu vajadzībām.

 

Income statement (LVL)
 201820192020
Sales revenue55,52079,95592,116
Other operating revenue2403600
Cost of sales8,40013,23317,218
Other operating expenses6,9247,0247,024
Labour cost   
Wages and salaries24,07032,54041,040
Social security costs5,8017,8429,891
Total labour cost29,87140,38250,931
Depreciation of fixed assets2,7424,9847,762
Operating profit7,82314,6929,182
Financial expenses   
Interest expense435390294
Total financial expenses435390294
Profit before income tax7,38814,3028,887
Income tax expense1,1082,1452,133
Net profit for financial year6,28012,1576,754

 

Cash flow statement (LVL)
 Jan-2018Feb-2018Mar-2018Apr-2018May-2018Jun-2018
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES      
Inflows      
Payments from customers, incl. VAT6782,5974,5826,0506,5825,760
Total6782,5974,5826,0506,5825,760
Outflows      
Payments to vendors (goods), incl. VAT02828071,008968968
Payment of salaries and wages1,6601,6601,6601,9101,9102,110
Social security costs400400400460460509
Payments to vendors (operating expenses), incl. VAT4254251,151909909909
Total2,4852,7674,0184,2884,2474,496
Net cash flow from operating activities-1,808-1705641,7622,3351,264
       
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES      
Inflows      
Outflows      
Payments to vendors (assets), incl. VAT8,2894,1144,67184700
Total8,2894,1144,67184700
Net cash flow from investing activities-8,289-4,114-4,671-84700
       
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES      
Inflows      
Payments from shareholders6,00000000
Loan amounts received12,00000000
Total18,00000000
Outflows      
Principal repayments080.681.281.782.382.9
Interest expense042.541.941.440.840.2
Dividends (net to shareholders)000000
Payment of corporate income tax92.492.492.492.492.492.4
Corporate income tax on dividends000000
VAT Return00-1,335013.2826
Total92.4215-1,1202152291,041
Net cash flow from financing activities17,908-2151,120-215-229-1,041
       
Net change in cash7,812-4,499-2,9877002,106223
Cash at the beginning07,8123,3123251,0253,132
Cash at the end7,8123,3123251,0253,1323,354

 

Cash flow statement (LVL)
 Jul-2018Aug-2018Sep-2018Oct-2018Nov-2018Dec-2018
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES      
Inflows      
Payments from customers, incl. VAT5,7605,7606,1477,0667,3576,599
Receipt of other operating revenue404040404040
Total5,8005,8006,1877,1067,3976,639
Outflows      
Payments to vendors (goods), incl. VAT968968968968968968
Payment of salaries and wages2,1102,1102,1102,3602,3602,110
Social security costs509509509569569509
Payments to vendors (operating expenses), incl. VAT4254254259091,030425
Total4,0124,0124,0124,8064,9274,012
Net cash flow from operating activities1,7881,7882,1752,3012,4702,627
       
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES      
Inflows      
Outflows      
Payments to vendors (assets), incl. VAT000000
Total000000
Net cash flow from investing activities000000
       
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES      
Inflows      
Payments from shareholders000000
Loan amounts received000000
Total000000
Outflows      
Principal repayments83.5584585585586586
Interest expense39.639.038.437.837.236.6
Dividends (net to shareholders)000000
Payment of corporate income tax92.492.492.492.492.492.4
Corporate income tax on dividends000000
VAT Return675759759859901931
Total8901,4741,4741,5751,6171,646
Net cash flow from financing activities-890-1,474-1,474-1,575-1,617-1,646
       
Net change in cash898314701726853981
Cash at the beginning3,3544,2524,5665,2685,9946,847
Cash at the end4,2524,5665,2685,9946,8477,827

 

Cash flow statement (LVL)
 201820192020
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES   
Inflows   
Payments from customers, incl. VAT64,93796,389110,480
Receipt of other operating revenue2403600
Total65,17796,749110,480
Outflows   
Payments to vendors (goods), incl. VAT9,84115,80020,556
Payment of salaries and wages24,07032,54041,040
Social security costs5,8017,8429,891
Payments to vendors (operating expenses), incl. VAT8,3688,4898,489
Total48,08064,67179,976
Net cash flow from operating activities17,09732,07830,504
    
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES   
Inflows   
Outflows   
Payments to vendors (assets), incl. VAT17,92018,75516,940
Total17,92018,75516,940
Net cash flow from investing activities-17,920-18,755-16,940
    
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES   
Inflows   
Payments from shareholders6,00000
Loan amounts received12,00007,000
Total18,00007,000
Outflows   
Principal repayments3,4194,0873,783
Interest expense435390294
Dividends (net to shareholders)007,200
Payment of corporate income tax1,1082,1451,333
Corporate income tax on dividends00800
VAT Return4,3879,25910,924
Total9,34915,88224,334
Net cash flow from financing activities8,651-15,882-17,334
    
Net change in cash7,827-2,559-3,770
Cash at the beginning07,8275,268
Cash at the end7,8275,2681,498

 

Balance sheet (LVL)
 201820192020
ASSETS   
Current assets   
Cash7,8275,2681,498
Receivables and prepayments   
Trade receivables2,2432,5993,580
Inventories   
Inventories133147184
Total current assets10,2038,0145,262
Fixed assets   
Tangible assets   
Machinery and equipment14,81030,31044,310
Less: Accumulated depreciation-2,742-7,725-15,487
Total12,06822,58528,823
Total fixed assets12,06822,58528,823
Total assets22,27230,59934,084
LIABILITIES and OWNERS' EQUITY   
Liabilities   
Current liabilities   
Loan liabilities   
Short-term loans and notes000
Current portion of long-term loan liabilities4,0871,6833,783
Total4,0871,6833,783
Debts and prepayments   
Trade creditors, goods4847121,034
Trade creditors, other000
Employee-related liabilities000
VAT (GST)9279561,348
Total1,4111,6682,382
Total current liabilities5,4973,3516,165
Long-term liabilities   
Long-term loan liabilities   
Loans, notes and financial lease payables4,4942,8113,928
Total long-term liabilities4,4942,8113,928
Total liabilities9,9926,16210,093
Owners' equity   
Share capital in nominal value6,0006,0006,000
Share premium000
Retained profit/loss06,28011,237
Current year profit6,28012,1576,754
Total owners' equity12,28024,43723,991
Total liabilities and owners' equity22,27230,59934,084

 

Performance measures (LVL)
 201820192020
Sales revenue55,52079,95592,116
Cost of sales8,40013,23317,218
Gross profit47,12066,72274,898
Other operating revenue and expenses2403600
Other operating expenses6,9247,0247,024
Labour cost29,87140,38250,931
Depreciation of fixed assets2,7424,9847,762
Operating profit7,82314,6929,182
EBITDA10,56519,67616,944
Financial income and expenses-435-390-294
Profit before income tax7,38814,3028,887
Income tax expense1,1082,1452,133
Profit6,28012,1576,754
    
Operating margin11.3%15.2%7.33%
Gross margin84.9%83.4%81.3%
Sales per employee9,94411,42213,159
Value added40,43660,05867,874
Value added per employee7,2428,5809,696
    
Return on equity (per year)51.1%49.7%28.2%
Quick ratio1.832.350.82
Current ratio1.862.390.85
ISCR24.350.457.6
DSCR2.744.394.16
Debt to equity ratio0.700.180.32
Debt to capital ratio41.1%15.5%24.3%
    
Receivables collection period, days14.511.714.0
Payable period, days20.719.421.6
Inventory period, days5.713.993.85

 

Break-even analysis (LVL)
 201820192020
Sales revenue55,52079,95592,116
Cost of sales8,40013,23317,218
Variable expenses, total8,40013,23317,218
Labour cost29,87140,38250,931
Other operating expenses6,9247,0247,024
Depreciation of fixed assets2,7424,9847,762
Financial expenses435390294
Fixed expenses, total39,97252,78066,011
Gross margin84.9%83.4%81.3%
Break-even sales revenue47,09863,24881,185
Sales revenue above break-even8,42216,70710,931


This document was created with iPlanner.NET online business plan software
supported by Business Plan Samples

Document version: 14/12/2018 07:15:41 (UTC)Close