Uzņēmuma finanšu plāna veidne


Need a financial plan section for your business plan?
The financial section of any business plan includes various financial statements and ratios that show where a company is heading financially. This information helps to find out how much financing a company needs and helps investors and lenders determine whether investing into the business is a justified use of funds.

The financial plan template below includes all components of a common business financial plan section.

 • Kopsavilkums
 • Pārdošanas ieņēmumi un mainīgie izdevumi
 • Peļņas sliekšņa analīze
 • Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
 • Saimnieciskās darbības izmaksas
 • Personāla izmaksas
 • Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
 • Pamatlīdzekļi
 • Finansējums
 • Akciju kapitāla iemaksas
 • Anuitātes aizdevumi
 • Aizdevumi
 • Finanšu plūsmas prognozes
 • Peļņas vai zaudējumu aprēķini
 • Naudas plūsmas pārskati
 • Bilances
 • Uzņēmuma darbības rādītāji


Parādīt visus

© iPlanner.NET sitemap | about | documentation | terms of service | your privacy