Samarbeta kring din plan via InternetBygg upp din affärsplan i samarbete med andra med hjälp av iPlanner.NETs molnbaserade affärsplansprogramvara.

Bjud in valfritt antal medlemmar eller utomstående rådgivare att delta i arbetet med planen.

Tilldela roller och behörigheter med bara ett musklick.

Delegera projektsektioner till medlemmarna.

Följ upp framstegen oberoende av var du befinner dig fysiskt. Tillåt investerare, revisorer eller andra personer att granska din plan och dina prognoser allt efter behov.

Att arbeta i molnet innebär att alla medlemmar enkelt får tillgång till materialet. Låt oss hjälpa dig att komma igång.

Verktyg för företagscoacher, mentorer och rådgivareHjälp dina klienter att starta sina företag utan att ens behöva lämna kontoret! iPlanner.NET är ett perfekt molnbaserat affärsplanerings- och prognosverktyg för nystartade mindre företag.

iPlanner.NET omfattar ett stort antal affärs- och konsultfunktioner utformade för professionella rådgivare. Vårt mål med iPlanner.NET är att bistå dig när du tillsammans med dina klienter utvecklar deras strategiska planer och projekt.

Vi hjälper dig att organisera dina klienters uppgifter som lagras på ett säkert sätt i molnet, vilket minskar behovet av fillagring, kalkylark och pappersarbete. Behovet av personliga möten minimeras eller försvinner helt. Du ges möjlighet att samarbeta i realtid, på distans, med din klient samt följa upp framstegen, lägga till kommentarer, sända meddelanden och  hålla kontakten i största allmänhet.

Färdiga affärsplansmallar och exempelEn affärsplan kan användas till många saker, allt från att sammanfatta företagets inriktning till att bidra till kapitalanskaffningen. Det kan vara värt att ägna litet extra tid åt att anpassa affärsplanen till dina egna behov. iPlanner.NETs affärsplaneringsprogam innehåller flera olika affärsplansmallar och erbjuder tips och textexempel. Det finns även en snabbsökningsfunktion och många artiklar som kan hjälpa dig på traven.

Vårt affärsplaneringsverktyg är flexibelt så att du kan ändra informationen vid behov. Du har också möjlighet att lägga till, ta bort och flytta hela kapitel, och välja rätt ekonomiska tabeller, diagram och bilder som ska ingå i de presentationer du gör, oavsett om du vänder dig till banker, riskkapitalföretag, företagsänglar eller myndighetspersoner.

Enkelt att publicera, dela eller sända
iPlanner.NET gör det enkelt att dela din affärsplan med andra! Ditt projekt tilldelas en unik och säker Internetadress (URI) som gör det enkelt att dela materialet eller skicka det till en vän. iPlanner.NET ger dig möjlighet att skicka plandokument i traditionella format som MS Word och PDF. Låt iPlanner.NET hjälpa dig med distributionen av planen världen runt.

Webbaserat affärsplaneringsverktygAtt ställa rätt frågor innan man startar sitt företag eller projekt förbättrar framgångsutsikterna. Vårt verktyg tydliggör strategiska frågor såsom lönsamhet, företagsvärde och nyckeltal. Exempel på frågor är:
  • Hur mycket måste vi sälja för att täcka kostnaderna och uppnå vinst?
  • Hur ska vi finansiera startkostnaderna och inköpen av anläggningstillgångar?
  • Hur många anställda ha vi råd med?
  • När måste vi låna mer kapital och hur mycket?
När du har gått igenom de grundläggande stadierna kan du förfina din plan ytterligare. Kör den i iPlanner.NETs kraftfulla scenarioanalyser, företagsvärdering och unika stresstestfunktion. Det hjälper dig att upptäcka och lösa eventuella problem innan de uppstår.

Skapa standardbaserade ekonomiska prognoser och nyckeltalGenerera automatiska resultat- och balansräknngar, kassaflödesprognoser, break-evenanalyser, kapitalstrukturer och nyckeltal med iPlanner.NETs kraftfulla finansiella modellsystem med många olika funktioner. Lägg bara in dina antaganden och parametrar och låt iPlanner.NET bearbeta siffrorna! Välj om du vill presentera siffrorna i tabeller eller diagram, eller exportera dem till olika filformat.

Flexibel planering - månader, kvartal eller årEn av fördelarna med att skapa din plan på Internet är att det är enkelt att justera i de ekonomiska rapporterna. Med iPlanner.NETs arbetsblad kan du ta fram realistiska prognoser som tar hänsyn till säsongsvariationer och tillväxtscenarion som kan påverka försäljningsintäkter, kostnader och resultat. Lägg in dina värden per månad, kvartal eller år. När du till exempel lägger in en intäktsprognos för ett år beräknas värden för underliggande kvartal och månader automatiskt. På samma sätt justeras årsvärdet automatiskt om du ändrar kvartals- eller månadsbelopp.

Det är enkelt att skapa detaljerade tabeller med utdata i olika kombinationer för att ge dina investerare och rådgivare en tydlig bild av eventuella säsongsfaktorer eller att använda informationen för att slipa på tillväxtstrategierna.

Välj olika nivåer på finansiella planeringsverktyg - "Lite" eller "Standard"Vi på iPlanner.NET vet att tanken på att upprätta en affärsplan kan kännas överväldigande så vi har gjort det enklare för dig. Börja med en av nivåerna "Lite" eller "Standard" och kom igång direkt.
  • Planeringsnivå "Lite" ger dig möjlighet att snabbt och enkelt upprätta en anpassad affärsplan med hjälp av ett enda arbetsblad för registrering av ekonomiska uppgifter. Börja enkelt och bygg på din plan till att omfatta en full uppsättning av ekonomiska prognoser och nyckeltal.
  • Planeringsnivå "Standard" använder när det krävs en mer detaljerad och omfattande affärsplan. Denna nivå omfattar separata arbetsblad med ett stort antal parametrar för registrering av försäljningsintäkter, rörelsekostnader, personalkostnader, inköp av anläggningstillgångar samt finansiering.

Upprätta en handlingsplaniPlanner.NETs handlingsplansmodul är det verktyg du behöver för att beskriva start och planer för ditt företag. Medan affärsplanen ger en bredare bild som vanligtvis täcker 3-5 års verksamhet hjälper iPlanner.NETs handlingsplansmodul dig att bryta ned planen till kortsiktigare mål som känns nåbara. Sätt kortfristiga mål för uppgifter och aktiviteter, och definiera ekonomiska mål för de närmaste månaderna, kvartalen och årets slut.

Handlingsplansmodulen ger dig även möjlighet att följa upp utfallet och jämföra det med din ekonomiska plan. Detta verktyg är värdefullt både för din grupp och andra intressenter, dels för att följa upp framstegen, dels för att revidera prognoser och planer under tiden.

Söker du programvara för affärsplanstävlingar?Initiera och hantera alla tävlingsaktiviteter på Internet på ett professionellt sätt med iPlanner.NET. Detta är det perfekta verktyget för stödorganisationer för småföretag, företagsinkubatorer, forskningscentra och universitet.

iPlanner.NET förenklar uppläggningen av grupper och skapar en plattform för registrering av indata till affärsplaner. Alla aktiviteter som ingår i en affärsplans- eller idétävling kan enkelt genomföras på Internet. Gruppernas planer kan granskas under tävlingen för att erbjuda coachning, support och för att utvärdera och beräkna slutpoängen. Tävlingen kan genomföras helt utan pappersarbete och är tillgänglig från alla platser bara det finns en Internet-uppkoppling!

Låt iPlanner.NET hjälpa dig med din affärsplanstävling!
Business plan download

Documentation


© iPlanner.NET sitemap | about | documentation | terms of service | your privacy