Grundläggande affärsplansmall


The document outline below can help you structure your business plan and give you some useful hints about what to write in each section. This is a simple, basic plan template that fits any type of business.

 • Sammanfattning

  Syftet med sammanfattningen är att presentera de viktigaste punkterna i planen och ge en översiktlig bild av verksamheten. Ge läsaren en bild av storlek och företagstyp, företagsledning, produkter och tjänster som tillhandahålls samt viss grundläggande information om bransch, målmarknadens storlek och företagets ekonomiska mål. Om din affärsplan ska användas för att skaffa lån eller anslag inkluderar du information om belopp, typ och syfte med anslagen du söker.

 • Verksamhetsöversikt

  Sektionen med företagsöversikten består i regel av information om ditt företags registrerade namn, adress och kontaktinformation. Beskriv kort ägar- och organisationsstrukturen, affärsidén samt gör en lista med mål och konkurrensfördelar. Beroende på företagsmodell kan du behöva inkludera beskrivning av plats och lokaler. Beskriv ditt företags historik om sådan finns eller lägg till information om företagsstarten.

 • Produkter och tjänster

  Utgångspunkten här är en tydlig beskrivning av de produkter och tjänster som ditt företag kommer att erbjuda. Förklara vad som gör dina produkter eller tjänster unika och hur de skiljer sig från konkurrenternas.
  Har du några planer på att uppdatera befintliga produkter eller att erbjuda nya produkter eller tjänster? Om ja, ge en kort beskrivning av dina planer.

 • Försäljningsplan

  Denna sektion inkluderar automatiskt tabellen med försäljningsintäkter (se nedan). Du kan ange vissa viktiga antaganden för din försäljningsprognos här.

 • Marknadsföringsstrategi

  Sektionen för marknadsföringsstrategin består vanligen av en:
  - branschanalys som bedömer den allmänna situationen i din bransch,
  - målmarknadsanalys, som identifierar och kvantifierar dina kunder,
  - konkurrensanalys, som identifierar dina konkurrenter, deras starka och svaga sidor,
  - marknadsföringsplan som förklarar hur du på ett effektivt sätt marknadsför dina produkter och tjänster för målkunderna.

 • Ledning och personal

  Beskriv företagets ledning och bemanningen i ditt företag. Redogör för hur många anställda du har i nuläget och hur många du räknar med att ha anställa de närmaste åren. Vilka är nyckelpersonerna och vilka roller har de i din ledningsgrupp? Beskriv också hur du kommer att rekrytera till andra viktiga befattningar i din verksamhet. Ta upp faktorer som kan påverka din förmåga att hitta, rekrytera och behålla anställda.

 • Genomförandeplan

  Ge en översiktlig bild av din verksamhets ordinarie aktiviteter. Beroende på affärsmodell kan du beskriva produktionsprocessen och/eller utförandet av tjänster, ordermottagning, hur kunderna betalar, service efter försäljning, hantering av oförutsedda händelser eller förändrade förutsättningar etc. Precis som i mallen innehåller detta kapitel tre underkapitel med omkostnader, anläggningstillgångar och finansiering.

 • Omkostnader

  Detta underkapitel inkluderar automatiskt tabellen Övriga rörelsekostnader (se nedan). Du kan lägga till kommentarer om de beräknade kostnaderna.

 • Anläggningstillgångar

  Detta underkapitel inkluderar automatiskt tabellen Inköp av anläggningstillgångar (se nedan). Om du planerar att köpa anläggningstillgångar (inventarier, maskiner, mark) kan du lämna kommentarer till din investeringsplan här.

 • Finansiering

  Detta underkapitel inkluderar automatiskt tabellen Kapitalstruktur (se nedan). Det kan vara värdefullt att lämna några kommentarer om hur företaget finansieras av ägarna och andra investerare (banklån, riskkapital).

 • Riskanalys

  Sektionen med riskanalys bör förutse händelser eller omständigheter som kan påverka ditt företags framgång. Beskriv hur troligt det är att dessa händelser inträffar och vilka åtgärder du kommer att vidta för att begränsa effekten av dessa i sådant fall.

 • Ekonomiska prognoser

  Detta underkapitel innehåller flera ekonomiska prognoser (se nedan). Du kan lägga till kommentarer (valfritt).Visa alla

© iPlanner.NET sitemap | about | documentation | terms of service | your privacy