Logo

iPlanner.NET
Äri- ja finantsplaneerimise tarkvara

 

Äriplaani näide

TÕLKEBÜROO ÄRIPLAAN

 

Osaühing B & P Tõlkebüroo

15/08/2022 09:53:54(UTC)


1. Kokkuvõte

B&P Tõlkebüroo missiooniks on kvaliteetse tõlketeenuse osutamine soodsa hinnaga. Pakume kirjalikku ja suulist tõlketeenust Tartus, veebipõhiselt aga üle Eesti. Käesolev äriplaan on mõeldud esitamiseks EAS'ile, taotlemaks sihtfinantseeringut professionaalse tõlkeprogrammi soetamiseks.

Ettevõtte omanikud on Diana Baškirova ja Reeta Pere. Lisaks palgatakse  tõlkebüroosse kaks tõlkijat, kellest üks hakkab tegema nii suulist- kui ka sünkroontõlget.

Müügitulu prognoos

Product mix and revenue

Hinnad on meil soodsamad kui konkurentidel. Klientideks on ettevõtted ja eraisikud Eestist ning ka mujalt maailmast. Meie teenus on kättesaadav ka internetipõhiselt. 

Meie esimese aasta eeldatavaks müügituluks on vähemalt 30 000 eurot ning kolmanda aastal on müügitulu sihiks 200 000 eurot. Kasumisse jõuame teisel aastal. Kolmanda aasta lõpuks soovime olla parim tõlkebüroo Tartus.

Osanike poolt sisse makstud kapital on 15 000 eurot.

Meie moto on: kvaliteetne tõlketeenus soodsa hinnaga!

 

Main financial measures
 202220232024
Cash3,25817,48130,066
Sales revenue33,000120,000180,000
Net profit for financial year-14,17116,94633,965
Operating margin-42.9%14.1%18.9%
Owners' equity82917,77535,940
Return on equity (per year)-1709%95.3%94.5%

 

Operating profit (EUR)

2. Meeskond ja juhtimine

Tõlkebüroo juhatuse liikmed ja osanikud on Diana Baškirova (hariduselt saksa keele filoloog) ja Reeta Pere (hariduselt inimgeograaf). 

Reeta Pere on tõlkebüroo juhataja ja Diana Baškirova on tõlk. Täiskohaga tõlkijaid on kokku kolm ja neist  igaüks oskab vähemalt kolme keelt: eesti keelt, vene keelt ning ühte võõrkeelt veel.

Ettevõtte ülesehitus

Rajame tõlkebüroo ja hakkame osutama kirjalikke ja suulisi tõlketeenuseid erinevates keeltes. 
Tõlkebüroo asub Tartus, Riia mnt 10. 

Tõlkebüroo eesotsas on juhataja, kellele alluvad kolm tõlkijat. Ka juhataja teeb 50% tööaja ulatuses tõlketööd. Suulise ja sünkroontõlke spetsialist palgatakse tööle esimese tegevusaasta viimases kvartalis. 

Me usume, et meie teenuse jaoks on sihtturul vajadust ja ruumi. Meil on olemas kontoriks sobiv äripind ning ettevõtte alustamiseks vajaminev raha.

Tulevikus soovime suurendada tõlkijate (töötajate) arvu ning ka tõlgitavate keelte arvu. Soovime võita ettevõtete/eraisikute usalduse, et nad hakkaksid meie püsiklientideks.

 

Meie tiim

Meie tiim

3. Teenus/toode

Üha globaliseeruvas maailmas suureneb tõlketeenuste vajadus ning nõudlus. Sellest tulenevalt loome oma ettevõtte tõlketeenuste valdkonnas. Me eeldame, et juba ettevõtte tegutsemise alguskuudel on meie poolt pakutaval teenusel konkurentsivõimeline nõudlus. Juba praegu, äriplaani koostamise järgus, on meil tulevasi potentsiaalseid kliente.

Soovime pakkuda klientidele kvaliteetset teenust konkurentidest soodsama hinnaga. Järgnevalt tutvustame meie ettevõtte poolt pakutavaid teenuseid ja sihtruppe, meie konkurentsieeliseid ning müügi- ja töökorraldust.

Pakume kirjalikku ja suulist tõlketeenust kuues rohkesti kasutatavas keeles:
inglise-eesti-inglise (hind: 15,30 lk)
saksa-eesti-saksa (15,30 lk)
vene-eesti-vene (15,30 lk)
soome-eesti-soome (15,30 lk)
prantsuse-eesti-prantsuse (19,20 lk)
hispaani-eesti-hispaania (19,20 lk)

inglise-vene-inglise (hind: 15,30 lk)
saksa-vene-saksa (15,30 lk)
eesti-vene-eesti (15,30 lk)
soome-vene-soome (15,30 lk)
prantsuse-vene-prantsuse (19,20 lk)
hispaania-vene-hispaania (19,20 lk)

Kirjalik tõlketeenus on kättesaadav ka internetipõhiselt. Suulise tõlke hind sõltub tähemärkide arvust, keskmiselt tuleb hinnaks 21,70 lk.

Pakume tõlketeenuseid konkurentsivõimelise kvaliteediga, kuid soodsama hinnaga. Tõlketeenuse kiirus vastavalt tähemärkidele ja teksti raskusastmele, 3-8 lk päevas.

Tõlketöös kasutame tõlkeprogrammi SDL PerfectMatch, mis on oma hinnaklassi parim ja usaldusväärseim.

Tõlketeenuse hinna määrasime konkurentide toodete hindasid uurides. Me soovisime pakkuda odavamat tõlketeenust, kui seda pakuvad meie konkurendid. Sealjuures oleme kvaliteedi tasandil konkurentidega võrdsed.
Konkurentidel on kirjaliku tõlketeenus 16- 23 euro vahepeal ja enamuses firmades lisandub sellele veel käibemaks. Suulise tõlke hind konkurentidel tuleb aga palju kallim, kuskil 32 eurot lehekülg.

4. Klient, turg, konkurents

Meie klientideks on ettevõtted ja eraisikud nii Eestist kui ka mujalt maailmast, eelkõige Euroopa riikidest.

Tulevikus on oodata turu kasvu ja seda üha globaliseeruva maailma tõttu. Järjest enam muutuvad ärid globaalseteks või leiavad endale partnereid välisriikides ja paljud dokumendid ning muud paberid muutuvad võõrkeelseteks. Meie tulevased kliendid otsustavad meie poolt pakutava teenuse kasuks konkurentide ees, sest mel on hinna ja kvaliteedi suhe kõige mõistlikum. Meie teenuse puhul on hea see, et meil ei esine sessoonsust ega ka muid tsükleid. Tööd peaks olema aasta läbi ühtlaselt, aga eks igal teenusel/tootel on aegu, mil neid rohkem nõutakse ning mil vähem.

Meie potentsiaalsetest klientidest suurettevõtteid oleks Eestis kuskil 600, keskmise suurusega ettevõtteid 1000-5000 ning väikeettevõtteid ja mikroettevõtteid 60 000 ning riigiettevõtted. Lisaks lugematul arvul eraettevõtjaid. Välismaal on meie potentsiaalsete klientide arv väga suur.

Meie turu suurus on loodetavasti 50 suurettevõtet, 50 keskmise suurusega ettevõtet, 100 väikeettevõtet ja mikroettevõtet ning 50 eraisikust ettevõtjat.
Mujalt maailmast loodame leida kuskil 20 ettevõttet, kellel oleks meie teenust vaja ning püüame veenda neid just meie bürood valima.

Majandusharu ja turg

Meie teenuse turg on peamiselt Eesti-sisene, kuid loodame leia kliente ka mujalt maailmast. Turg on oodatavalt piisavalt suur, kuna globaliseeruvaid ettevõtteid on üha rohkem.

Meie Eesti-sisene turu suurus (potentsiaalselt) on 600 suurettevõtet, 1000-5000 keskmise suurusega ettevõtet, 60 000 väike- ja mikroettevõtet ning palju FIE-sid.

Tegelik turuosa ei pruugi alguses nii suur olla kui me loodame, kuid turu suurust ei saagi 100%selt määrata. Turg selle teenuse puhul on viimastel aastatel kasvanud ja turu kasvu ennustatakse ka tulevikus.

Võib öelda, et meie teenuse turg on nii hinnatundlik kui ka kvaliteeditundlik. Soovitakse soodsat, kuid väga kvaliteetset teenust.
Tegemist on pideva nõudlusega ja see peaks tagama meile ka pideva töö olemasolu.
Selles valdkonnas esineb kliendilojaalsust, sest ajaga ning hästi tehtud tööga kasvab usaldus. 

Konkurentsieelised

Praegu on Tartus tegevad kuus suurt tõlkebürood: AD 3DOORS OÜ, European Media OÜ, Saag & Semevsky Keelestuudio, Tõlkebüroo Scriba, Siu Tõlkebüroo ja Lõuna-Eesti Tõlkekeskus ning lisaks mitmed väiksemad ettevõtted ja FIE-d.
Konkurentide eeliseks on kogemus ja kindel klientuur, kuid nende nõrgaks küljeks on teenuse kallidus. 

B&P Tõlkebüroo pakub konkurentidest soodsama hinnaga kvaliteetset ja kiiret kirjalikku ning suulist tõlketeenust. Erinevalt konkurentidest sisaldub meie tõlketeenuste hinnakirjas käibemaks. Teenuse kiiruse tagab võimalus osta teenust ka internetipõhiselt. Meie oodatava edu tagavad mõistlik hinna ja kvaliteedi suhe ning usaldusväärsus.

Pärast käesoleva äriplaani elluviimist võivad konkurendid hakata teenuse hindu langetama ning oma klientuuri kaitsma ning hoidma.

Meie firma saab olema juba töötavate ettevõtete seas konkureerival kohal.
Konkurentsieelise säilitamiseks lisandub meie keelte loetellu uusi keeli konkurentidest soodsama hinnaga.

Meie potentsiaalseteks konkurentideks on erinevad keeleinstituudid, mis pakuvad juba praegu vähesel määral tõlketeenust ning kindlasti ka välisriigis paiknevad tõlketeenust osutavad ettevõtted.

Võrdlus konkurentidega

Meie otsesed konkurendid on juba tegutsevad tõlkebürood, kellel on välja kujunenud kindel klientuur. 

Konkurendid reklaamivad ennast ajalehtede veergudel ning suurematel firmadel on oma koduleht. Meie reklaamine ennast ajalehtedes ning mitmesuguste kommunikatsioonivahendite kaudu. Meil on olemas ka kodulehekülg, kust leiab kõik vajaliku informatsiooni "B&P Tõlkebüroo" kohta.

Konkurendid on suutnud tagada kvaliteetse teenuse, kuid kalli hinnaga. Meie püüame osutada sama kvaliteetset teenust, kuid seda odavama hinnaga. Konkurendid pakuvad kirjalikku tõlketeenust 15-19 eurot lk +km. Meil on kirjaliku tõlketeenus hind 15 eurot lk ja meie hind sisaldab juba käibemaksu. Suulise tõlke hind on konkurentidel kuskil 32 eurot lk, meil 22 eurot lk.
Meie ärialal on oodata tulevikus pigem konkurentsi tugevnemist, sest turu nõudluse kasv toob turule uusi konkurente.

5. Turundus ja müük

Turundustegevus

Loome ülevaatliku kodulehekülje ning reklaamime end erinevate meediakanalite teel: ajaleht, raadio ning otsepostitus potentsiaalsetele klientidele. Korralik töö tagab positiivse tagasiside, mis omakorda loob heakõlalise maine ja potentsiaalsed uued kliendid.
Turustamine toimub kliendi ja tõlkija vahetus kontaktis.

Müügikorraldus
Müügi ja turustamise eest vastutab peamiselt juhataja. Klient saadab oma tõlgitava teksti meile interneti teel või toob selle meie kontorisse, juhataja jagab need tõlkijatele laiali. Tõlkijad tõlgivad teksti kiirelt ning annavad selle tagasi juhatajale, kes saadab selle interneti teel tagasi või soovikorral prinditakse paberkandjale, millele tuleb klient ise järele või saadetakse postiga soovitud kohta.

Me kavatseme oma teenust reklaamida ajalehtede veergudel ja loome ka kodulehekülje. Ajalehtedes rekaalmime sellepärast, et seda loevad väga paljud inimesed ja paljudel ettevõtetel, kes on meie potentsiaalsed kliendid, on loodetavasti ajalehed tellitud.

Müügiplaan
Müügiplaani koostamisel oleme lähtunud lehekülje minimaalsest müügihinnast kliendile, mis on 15 eurot. Üks tõlkija tõlgib 70 - 100 lehekülge kuus ehk 3,5 kuni 5 lk tööpäevas.
Kokkuvõtlik müügiplaan ja muud prognoosid on esitatud peatükis "Finantsplaan".

 

Sales revenue (EUR)

6. Tegevuskava, riskianalüüs

Meie teenuse "tootmine" toimub kontoris või kodus.
Mõned meie töötajatest teevad tööd kodus ja mõned, kel pole võimalust kodus rahulikult töötada, töötavad meie Riia mnt l0 asuvas kontoris. Tõlketeenuse osutamiseks on vajalik SDL PerfectMatch programmi olemasolu. Tõlkeprogrammi annab töötajale ettevõte. 

Meie teenuse tehnoloogia on väga kaasaegne ning oleme vägagi konkurentsivõimeline ning arenev ettevõte. Tõlkija tõlgib töö SDL PerfectMatch programmiga, mis on oma hinnaklassi parim ja ualdusväärseim. Lähimad konkurendid kasutavad sama hinnaklassi tõlkeprogramme, selles osas oleme võrdsed. 

Tootmise eest vastutab juhataja ning ka tõlkijad ise. Meie nn tooraineks on tõlgitav tekst, mis tuleb meile otse klientidelt.

Töötajateks palkame võõrkeele haridusega inimesed, eelnev töökogemus pole hädavajalik, sest oleme arenev ettevõte. Töötajad õpivad kogemuste kaudu ning ajajooksul paraneb tõlketöö kiirus.

Riskid

Meie kõige suuremaks riskiks on see, et meil ei pruugi olla kohe äriga alustades piisavalt suur klientuuri ning me ei suuda täita oma loodetavat müügiplaan, et tõlkebürood tegevuses hoida. Riskiks on ka see, et tööd on suure mahuga ja sellest tulenevalt jõuab raha meieni ka hiljem ja me ei pruugi saada esimesel kuul piisavalt müügitulu, et kõiki kulusid katta.

7. Finantsplaan

Ettevõtte alustamisel investeerivad omanikud põhikapitali sissemaksena 15 000 eurot (7500 eurot kummaltki osanikult). Lisaks annavad omanikud ettevõttele laenu kuni 6000 eurot, mis tagastatakse ühe-kahe aasta jooksul. Laenu intress on 5%.

Tõlkeprogrammi ostmisel kasutame ära EAS toetuse (sihtfinantseerimine 80% ulatuses).

 

Sales revenue (EUR)
Products and servicesJan-2022Feb-2022Mar-2022Apr-2022May-2022Jun-2022
Tõlketeenus kirjalik1,0001,0001,0002,0002,0002,000
Tõlketeenus suuline ja sünkroon000000
 1,0001,0001,0002,0002,0002,000

 

Sales revenue (EUR)
Products and servicesJul-2022Aug-2022Sep-2022Oct-2022Nov-2022Dec-2022
Tõlketeenus kirjalik4,0004,0004,0004,0004,0004,000
Tõlketeenus suuline ja sünkroon000000
 4,0004,0004,0004,0004,0004,000

 

Sales revenue (EUR)
Products and services202220232024
Tõlketeenus kirjalik33,00075,000120,000
Tõlketeenus suuline ja sünkroon045,00060,000
 33,000120,000180,000

 

Gross margin (%)
Products and services202220232024
Tõlketeenus kirjalik959595
Tõlketeenus suuline ja sünkroon959595

 

Cost of sales (EUR)
Products and services202220232024
Tõlketeenus kirjalik1,6503,7506,000
Tõlketeenus suuline ja sünkroon02,2503,000
 1,6506,0009,000

 

Break-even analysis (EUR)
 202220232024
Sales revenue33,000120,000180,000
Cost of sales1,6506,0009,000
Variable expenses, total1,6506,0009,000
Labour cost32,25677,414108,058
Other operating expenses12,70018,80024,100
Depreciation of fixed assets500700700
Financial expenses225300138
Fixed expenses, total45,68197,214132,995
Gross margin95%95%95%
Break-even sales revenue48,085102,331139,995
Sales revenue above break-even017,66940,005

 

Labour cost (EUR)
 202220232024
Wages and salaries24,00057,60080,400
Social security costs8,25619,81427,658
Labour cost32,25677,414108,058
REVENUES33,160120,160180,160
Labour cost to revenues97.3%64.4%60.0%

 

Other operating expenses (EUR)
Other operating expenses202220232024
Ruumide kulu (inkubaatoris)2,0002,4003,600
Kontoritarbed6001,2002,400
Lähetused02,4003,600
Turundus5,0006,0006,000
Raamatupidamine1,5002,0002,500
Muud kulud3,6004,8006,000
 12,70018,80024,100

 

Purchase price (EUR)
Fixed assets202220232024
Tõlkeprogramm2,00000
Arvutid jm kontoritehnika3,0002,0000
 5,0002,0000

 

Receipt of grant financing (assets) (EUR)
Fixed assets202220232024
Tõlkeprogramm1,60000
Arvutid jm kontoritehnika000
 1,60000

 

Cash flow statement (EUR)
 Jan-2022Feb-2022Mar-2022Apr-2022May-2022Jun-2022
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES      
Inflows      
Payments from customers, incl. VAT8001,2001,2002,0002,4002,400
Total8001,2001,2002,0002,4002,400
Outflows      
Payments to vendors (goods), incl. VAT406060100120120
Payment of salaries and wages1,6672,0002,0002,0002,0002,000
Social security costs688688688688688688
Payments to vendors (operating expenses), incl. VAT1,1401,2681,2681,2681,2681,268
Total3,5354,0164,0164,0564,0764,076
Net cash flow from operating activities-2,735-2,816-2,816-2,056-1,676-1,676
       
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES      
Inflows      
Receipt of grant financing (assets)01,6000000
Total01,6000000
Outflows      
Payments to vendors (assets), incl. VAT3,6002,4000000
Total3,6002,4000000
Net cash flow from investing activities-3,600-8000000
       
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES      
Inflows      
Payments from shareholders15,00000000
Loan amounts received0006,00000
Total15,000006,00000
Outflows      
Principal repayments000000
Interest expense000252525
Dividends (net to shareholders)000000
Payment of corporate income tax000000
Corporate income tax on dividends000000
VAT Return00-1,0210126169
Total00-1,02125151194
Net cash flow from financing activities15,00001,0215,975-151-194
       
Net change in cash8,665-3,616-1,7953,919-1,827-1,870
Cash at the beginning08,6655,0493,2547,1725,345
Cash at the end8,6655,0493,2547,1725,3453,475

 

Cash flow statement (EUR)
 Jul-2022Aug-2022Sep-2022Oct-2022Nov-2022Dec-2022
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES      
Inflows      
Payments from customers, incl. VAT4,0004,8004,8004,8004,8004,800
Total4,0004,8004,8004,8004,8004,800
Outflows      
Payments to vendors (goods), incl. VAT200240240240240240
Payment of salaries and wages2,0002,0002,0002,0002,0002,000
Social security costs688688688688688688
Payments to vendors (operating expenses), incl. VAT1,2681,2681,2681,2681,2681,286
Total4,1564,1964,1964,1964,1964,214
Net cash flow from operating activities-156604604604604586
       
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES      
Inflows      
Outflows      
Payments to vendors (assets), incl. VAT000000
Total000000
Net cash flow from investing activities000000
       
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES      
Inflows      
Payments from shareholders000000
Loan amounts received000000
Total000000
Outflows      
Principal repayments000000
Interest expense252525252525
Dividends (net to shareholders)000000
Payment of corporate income tax000000
Corporate income tax on dividends000000
VAT Return169549549549549549
Total194574574574574574
Net cash flow from financing activities-194-574-574-574-574-574
       
Net change in cash-3503030303012.4
Cash at the beginning3,4753,1253,1553,1853,2153,245
Cash at the end3,1253,1553,1853,2153,2453,258

 

Cash flow statement (EUR)
 202220232024
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES   
Inflows   
Payments from customers, incl. VAT38,000140,266215,334
Total38,000140,266215,334
Outflows   
Payments to vendors (goods), incl. VAT1,9007,01310,767
Payment of salaries and wages23,66757,03380,183
Social security costs8,25619,81427,658
Payments to vendors (operating expenses), incl. VAT15,11022,51528,852
Total48,933106,376147,460
Net cash flow from operating activities-10,93333,89067,874
    
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES   
Inflows   
Receipt of grant financing (assets)1,60000
Total1,60000
Outflows   
Payments to vendors (assets), incl. VAT6,0002,4000
Total6,0002,4000
Net cash flow from investing activities-4,400-2,4000
    
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES   
Inflows   
Payments from shareholders15,00000
Loan amounts received6,00000
Total21,00000
Outflows   
Principal repayments006,000
Interest expense225300138
Dividends (net to shareholders)0015,800
Payment of corporate income tax000
Corporate income tax on dividends004,200
VAT Return2,18516,96729,151
Total2,41017,26755,289
Net cash flow from financing activities18,590-17,267-55,289
    
Net change in cash3,25814,22412,585
Cash at the beginning03,25817,481
Cash at the end3,25817,48130,066

 

Income statement (EUR)
 202220232024
Sales revenue33,000120,000180,000
Other operating revenue160160160
Cost of sales1,6506,0009,000
Other operating expenses12,70018,80024,100
Labour cost   
Wages and salaries24,00057,60080,400
Social security costs8,25619,81427,658
Total labour cost32,25677,414108,058
Depreciation of fixed assets500700700
Operating profit-13,94617,24638,302
Financial expenses   
Interest expense225300138
Total financial expenses225300138
Profit before income tax-14,17116,94638,165
Income tax expense004,200
Net profit for financial year-14,17116,94633,965

 

Balance sheet (EUR)
 202220232024
ASSETS   
Current assets   
Cash3,25817,48130,066
Receivables and prepayments   
Trade receivables1,6005,3346,000
Inventories   
Inventories000
Total current assets4,85822,81536,066
Fixed assets   
Tangible assets   
Machinery and equipment5,0007,0007,000
Less: Accumulated depreciation-500-1,200-1,900
Total4,5005,8005,100
Total fixed assets4,5005,8005,100
Total assets9,35828,61541,166
LIABILITIES and OWNERS' EQUITY   
Liabilities   
Current liabilities   
Loan liabilities   
Short-term loans and notes000
Current portion of long-term loan liabilities06,0000
Total06,0000
Debts and prepayments   
Trade creditors, goods80267300
Trade creditors, other130175242
Employee-related liabilities3339001,117
VAT (GST)5452,2192,448
Total1,0893,5604,107
Total current liabilities1,0899,5604,107
Long-term liabilities   
Long-term loan liabilities   
Loans, notes and financial lease payables6,00000
Deferred grant revenue1,4401,2801,120
Total long-term liabilities7,4401,2801,120
Total liabilities8,52910,8405,227
Owners' equity   
Share capital in nominal value15,00015,00015,000
Share premium000
Retained profit/loss0-14,171-13,025
Current year profit-14,17116,94633,965
Total owners' equity82917,77535,940
Total liabilities and owners' equity9,35828,61541,166

 

Performance measures (EUR)
 202220232024
Sales revenue33,000120,000180,000
Cost of sales1,6506,0009,000
Gross profit31,350114,000171,000
Other operating revenue and expenses160160160
Other operating expenses12,70018,80024,100
Labour cost32,25677,414108,058
Depreciation of fixed assets500700700
Operating profit-13,94617,24638,302
EBITDA-13,44617,94639,002
Financial income and expenses-225-300-138
Profit before income tax-14,17116,94638,165
Income tax expense004,200
Profit-14,17116,94633,965
    
Operating margin-42.9%14.1%18.9%
Gross margin95%95%95%
Sales per employee16,50034,28645,000
Value added18,81095,360147,060
Value added per employee9,40527,24636,765
    
Return on equity (per year)-1709%95.3%94.5%
Quick ratio4.462.398.78
Current ratio4.462.398.78
ISCR-59.859.8284
DSCR059.86.35
Debt to equity ratio7.240.340
Debt to capital ratio87.9%25.2%0%
    
Receivables collection period, days17.516.012
Payable period, days17.516.012

 

Business value (EUR)
 202220232024
Net profit-14,17116,94633,965
Working capital (adjusted)6772,3742,794
Change in working capital6771,697420
Assets purchase value5,0002,0000
Depreciation of fixed assets500700700
Loan amounts received6,00000
Principal repayments006,000
Free cash flow to equity (FCFE)-13,34813,94928,245
Present value of FCFE-11,1249,68716,346
Total present value of FCFE14,908  
Terminal value00169,825
Present value of terminal value98,278  
Business value113,18700


This document was created with iPlanner.NET online business plan software
supported by Business Plan Samples

Document version: 15/08/2022 09:53:55 (UTC)Close