iPlanner.NET
Äriplaani tarkvara

 

QR-code

Äriplaani näide

HI-TECH KONSULTANDID AS
(ÄRIPLAANI NÄIDIS)

 

15/08/2022 09:07:22(UTC)


Kokkuvõte

Äriplaani kokkuvõte peaks lühidalt kajastama kogu äriplaani sisu.
Võtke kokku oma ärimudel - mida, kellele, kus ja kuidas pakutakse. Ettevõtte eesmärgid ning oodatavad tulemused. 

 

 

Main financial measures
 202220232024
Cash61,034120,532227,076
Sales revenue510,0001,060,0001,700,000
Net profit for financial year-97,75071,830275,302
Operating margin-19.2%6.78%16.2%
Owners' equity2,25074,080299,382
Return on equity (per year)-4344%97.0%92.0%

 

Current year profit (EUR)

Ettevõtte üldandmed

Ettevõtte ärinimi, põhikapitali suurus, registriandmed, tegevuskoha aadress ning kontaktandmed.
Juhatuse liikmed, omanikud ja nende osaluse määr.

 

Pilt 1. HTK peakontor

Pilt 1. HTK peakontor

Tooted ja teenused

Kirjeldage täpsemalt, millist toodet või teenust kavatseb ettevõte pakkuda ning millised on selle kasutamisvõimalused (kes ostab ja miks). Tootmise puhul kirjeldage kogu protsessi, alates varustamisest, tootmisest ja lõpetades kliendini jõudmisega. Lühidalt tuleks kirjeldada ka tehnoloogilist protsessi, vältides seejuures liigseid üksikasju. Kui tootmisprotsess on keskkonnale ohtlik, peab ettevõtja ära näitama sammud, mida kavatseb negatiivse mõju kõrvaldamiseks ette võtta.

Müügiplaan

Müügiplaani peatüki juurde on automaatselt lisatud müügiplaani tabel. Selle peatüki tekstiosa võib tühjaks jätta, kuid parem idee oleks lisada mõned kommentaarid ettevõtte müügiplaani kohta.

 

Sales revenue (EUR)
Products and services202220232024
Teenus A200,000400,000700,000
Teenus B200,000500,000700,000
Teenus C50,00060,000100,000
Teenus D60,000100,000200,000
 510,0001,060,0001,700,000

 

Gross margin (%)
Products and services202220232024
Teenus A858585
Teenus B858585
Teenus C303030
Teenus D707070

 

Cost of sales (EUR)
Products and services202220232024
Teenus A30,00060,000105,000
Teenus B30,00075,000105,000
Teenus C35,00042,00070,000
Teenus D18,00030,00060,000
 113,000207,000340,000

 

Break-even analysis (EUR)
 202220232024
Sales revenue510,0001,060,0001,700,000
Cost of sales113,000207,000340,000
Variable expenses, total113,000207,000340,000
Labour cost402,000627,120886,008
Other operating expenses85,500134,000183,000
Depreciation of fixed assets2,00012,00012,000
Financial expenses5,2508,0503,690
Fixed expenses, total494,750781,1701,084,698
Gross margin77.8%80.5%80%
Break-even sales revenue635,573970,7391,355,872
Sales revenue above break-even089,261344,128

 

Sales revenue (EUR)

Turundus

Kirjeldage kliendigruppe, hinnates sihtturu suurust ja olemust (üksikisikud, edasimüüjad, ettevõtted).
Millised on tulevikuperspektiivid: kas turul on oodata kasvu või kahanemist, sesoonsed mõjud jm.

Kirjeldage konkurente. Näidake, millised on teie toodete eelised võrreldes teistega.

Reklaamikanalid: raadio, TV, ajalehed jne. Analüüsige reklaamikanali(te) valikut.

Hinnakujunduse põhimõtted.

Logistika - kuidas jõuab teie toode või teenus tarbijani.

Ettevõtte ülesehitus

Siin tuleks kirjeldada ettevõtte organisatsioonilist ja juriidilist ülesehitust. Nimetage võtmeisikud, näidates nende osaluse ja olulised andmed (nimi, amet, haridus, funktsioonid ettevõttes, eelnev kogemus, tugevad ja nõrgad küljed, nõrkade külgede kompenseerimine).
Selle peatüki juurde on automaatselt lisatud mõned tabelid moodulist Kulud / Tööjõukulud.

 

Headcount
Personnel202220232024
Partnerid456
Konsultandid357
Turundusjuht111
Müügikonsultandid124
Büroosekretär111
 101419

 

Average monthly salary (EUR)
Personnel202220232024
Partnerid2,5003,0003,200
Konsultandid2,9003,0003,100
Turundusjuht2,4002,6002,700
Müügikonsultandid2,2002,3002,400
Büroosekretär1,7001,8001,900

 

Labour cost (EUR)
 202220232024
Wages and salaries300,000468,000661,200
Social security costs102,000159,120224,808
Labour cost402,000627,120886,008
REVENUES510,0001,060,0001,700,000
Labour cost to revenues78.8%59.2%52.1%

 

Labour cost (EUR)

Tegevusplaan

Tegevusplaan - millal ja kelle vastutusel viiakse ellu võtmetähtsusega otsustused.
Investeeringute plaan (lisatud tabelina)

 

Other operating expenses (EUR)
Other operating expenses202220232024
Stardikulud10,00000
Turundus10,00012,00013,000
Lähetused20,00040,00080,000
Kontorikulud40,00075,00080,000
Kindlustused1,5002,0003,000
Muud tegevuskulud4,0005,0007,000
 85,500134,000183,000

 

Assets purchase value (EUR)
Fixed assets202220232024
Stardivarad (seadmed, tarkvara)10,00000
Täiendav põhivara050,0000
 10,00050,0000

Finantsplaanid

Finantsplaanide peatüki juurde on automaatselt lisatud mitmeid finantsprojektsioone, mis on pärit Finantside moodulist (vt. link Tabelid töölehe paremas veerus).

 

Performance measures (EUR)
 202220232024
Sales revenue510,0001,060,0001,700,000
Export sales40,00080,000140,000
Cost of sales113,000207,000340,000
Gross profit397,000853,0001,360,000
Other operating expenses85,500134,000183,000
Labour cost402,000627,120886,008
Depreciation of fixed assets2,00012,00012,000
Operating profit-92,50079,880278,992
EBITDA-90,50091,880290,992
Financial income and expenses-5,250-8,050-3,690
Profit before income tax-97,75071,830275,302
Income tax expense000
Profit-97,75071,830275,302
    
Operating margin-19.2%6.78%16.2%
Gross margin77.8%80.5%80%
Sales per employee51,00075,71489,474
Value added311,500719,0001,177,000
Value added per employee31,15051,35761,947
    
Return on equity (per year)-4344%97.0%92.0%
Quick ratio6.311.219.16
Current ratio6.311.219.16
ISCR-17.211.478.9
DSCR011.42.45
Debt to equity ratio33.31.550
Debt to capital ratio97.1%60.8%0%
    
Receivables collection period, days15.015.015.0
Payable period, days15.015.015.0

 

Kasumiaruanded (EUR)
 202220232024
Sales revenue510,0001,060,0001,700,000
Export sales40,00080,000140,000
Cost of sales113,000207,000340,000
Other operating expenses85,500134,000183,000
Labour cost   
Wages and salaries300,000468,000661,200
Social security costs102,000159,120224,808
Total labour cost402,000627,120886,008
Depreciation of fixed assets2,00012,00012,000
Operating profit-92,50079,880278,992
Financial expenses   
Interest expense5,2508,0503,690
Total financial expenses5,2508,0503,690
Profit before income tax-97,75071,830275,302
Income tax expense000
Net profit for financial year-97,75071,830275,302

 

Bilansid (EUR)
 202220232024
ASSETS   
Current assets   
Cash61,034120,532227,076
Receivables and prepayments   
Trade receivables21,26144,17470,843
Inventories   
Inventories000
Total current assets82,295164,706297,919
Fixed assets   
Tangible assets   
Machinery and equipment10,00060,00060,000
Less: Accumulated depreciation-2,000-14,000-26,000
Total8,00046,00034,000
Total fixed assets8,00046,00034,000
Total assets90,295210,706331,919
LIABILITIES and OWNERS' EQUITY   
Liabilities   
Current liabilities   
Loan liabilities   
Short-term loans and notes000
Current portion of long-term loan liabilities0115,0000
Total0115,0000
Debts and prepayments   
Trade creditors, goods4,7128,62614,170
Trade creditors, other000
Employee-related liabilities8,33313,00018,367
Total13,04521,62632,536
Total current liabilities13,045136,62632,536
Long-term liabilities   
Long-term loan liabilities   
Loans, notes and financial lease payables75,00000
Total long-term liabilities75,00000
Total liabilities88,045136,62632,536
Owners' equity   
Share capital in nominal value100,000100,000100,000
Share premium000
Retained profit/loss0-97,750-75,920
Current year profit-97,75071,830275,302
Total owners' equity2,25074,080299,382
Total liabilities and owners' equity90,295210,706331,919

 

Rahakäive 1. kuni 6. kuu (EUR)
 Jan-2022Feb-2022Mar-2022Apr-2022May-2022Jun-2022
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES      
Inflows      
Payments from customers21,24942,49842,49842,49842,49842,498
Total21,24942,49842,49842,49842,49842,498
Outflows      
Payments to vendors (goods)4,7089,4169,4169,4169,4169,416
Payment of salaries and wages16,66725,00025,00025,00025,00025,000
Social security costs8,5008,5008,5008,5008,5008,500
Payments to vendors (operating expenses)9,6239,6239,6246,2906,2906,290
Total39,49852,53952,54049,20649,20649,206
Net cash flow from operating activities-18,249-10,041-10,042-6,708-6,708-6,708
       
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES      
Inflows      
Outflows      
Payments to vendors (assets)10,00000000
Total10,00000000
Net cash flow from investing activities-10,00000000
       
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES      
Inflows      
Payments from shareholders100,00000000
Loan amounts received75,00000000
Total175,00000000
Outflows      
Principal repayments000000
Interest expense438438438438438438
Dividends (net to shareholders)000000
Payment of corporate income tax000000
Corporate income tax on dividends000000
Total438438438438438438
Net cash flow from financing activities174,563-438-438-438-438-438
       
Net change in cash146,314-10,479-10,480-7,146-7,146-7,146
Cash at the beginning0146,314135,835125,356118,210111,065
Cash at the end146,314135,835125,356118,210111,065103,919

 

Rahakäive 3. kuni 6. kvartal (EUR)
 Q3-2022Q4-2022Q1-2023Q2-2023
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES    
Inflows    
Payments from customers127,494127,506242,091264,996
Total127,494127,506242,091264,996
Outflows    
Payments to vendors (goods)28,24828,25247,83651,749
Payment of salaries and wages75,00075,000112,333117,000
Social security costs25,50025,50039,78039,780
Payments to vendors (operating expenses)18,87018,89033,49533,495
Total147,618147,642233,445242,024
Net cash flow from operating activities-20,124-20,1368,64622,972
     
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES    
Inflows    
Outflows    
Payments to vendors (assets)0050,0000
Total0050,0000
Net cash flow from investing activities00-50,0000
     
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES    
Inflows    
Payments from shareholders0000
Loan amounts received0040,0000
Total0040,0000
Outflows    
Principal repayments0000
Interest expense1,3131,3132,0132,013
Dividends (net to shareholders)0000
Payment of corporate income tax0000
Corporate income tax on dividends0000
Total1,3131,3132,0132,013
Net cash flow from financing activities-1,313-1,31337,988-2,013
     
Net change in cash-21,437-21,449-3,36620,959
Cash at the beginning103,91982,48361,03457,668
Cash at the end82,48361,03457,66878,627

 

Rahakäive 1. kuni 3. aasta (EUR)
 202220232024
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES   
Inflows   
Payments from customers488,7391,037,0871,673,332
Total488,7391,037,0871,673,332
Outflows   
Payments to vendors (goods)108,288203,086334,457
Payment of salaries and wages291,667463,333655,833
Social security costs102,000159,120224,808
Payments to vendors (operating expenses)85,500134,000183,000
Total587,455959,5391,398,098
Net cash flow from operating activities-98,71677,548275,233
    
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES   
Inflows   
Outflows   
Payments to vendors (assets)10,00050,0000
Total10,00050,0000
Net cash flow from investing activities-10,000-50,0000
    
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES   
Inflows   
Payments from shareholders100,00000
Loan amounts received75,00040,0000
Total175,00040,0000
Outflows   
Principal repayments00115,000
Interest expense5,2508,0503,690
Dividends (net to shareholders)0050,000
Payment of corporate income tax000
Corporate income tax on dividends000
Total5,2508,050168,690
Net cash flow from financing activities169,75031,950-168,690
    
Net change in cash61,03459,498106,544
Cash at the beginning061,034120,532
Cash at the end61,034120,532227,076

 

Break-even analysis (EUR)
 202220232024
Sales revenue510,0001,060,0001,700,000
Cost of sales113,000207,000340,000
Variable expenses, total113,000207,000340,000
Labour cost402,000627,120886,008
Other operating expenses85,500134,000183,000
Depreciation of fixed assets2,00012,00012,000
Financial expenses5,2508,0503,690
Fixed expenses, total494,750781,1701,084,698
Gross margin77.8%80.5%80%
Break-even sales revenue635,573970,7391,355,872
Sales revenue above break-even089,261344,128

 

Capital structure (EUR)
 202220232024
Current assets82,295164,706297,919
Fixed assets8,00046,00034,000
Current liabilities13,045136,62632,536
Long-term liabilities75,00000
Owners' equity2,25074,080299,382

Riskid

Kirjeldage riske, mis teie äri edenemist mõjutavad ning mida kavatsete teha riskide maandamiseks.This document was created with iPlanner.NET online business plan software
supported by Business Plan Samples

Document version: 15/08/2022 09:07:23 (UTC)Close