Äriplaani ja -mudeli koostamine koostöös meeskonna ja mentoriga

iPlanner on veebipõhine äriplaanide, ärimudelite ja finantsprognooside koostamise töövahend. Alustades uue projektiga, võid sa väga lihtsalt kaasata oma meeskonda äripartnereid, nõustajaid ja investoreid. Samuti otsustada rollide üle; projekti meeskonnas võib olla kaasomanikke, konsultante ja vaatlejaid. Veebipõhise töövahendi abil saab äriplaani arendada virtuaalselt, kus iganes sinu partnerid parasjagu asuvad.

Professionaalsed äriplaani näidisvormid ja näidised

iPlannerisse on sisse ehitatud terve hulk asjatundjate poolt ette valmistatud äriplaani vorme. Neid on mitmeks otstarbeks: pangale, EAS’ile, Töötukassale, riskikapitalistile. Leidub lihtsamaid ja detailsemaid vorme. Äriplaani näidisvormide juurde kuuluvad juhistekstid, mis hõlbustavad peatükkide koostamist. Äriplaani formaati ehk vormi on võimalik töö käigus muuta. Samuti on lihtne kohandada plaani struktuuri - lisada või eemaldada peatükke, muuta nende järjestust või paigutust.

Noor ettevõtja arendab äriplaani

Äriplaani publitseerimine ja tutvustamine – ainult mõne klikiga

Valmis äriplaani on lihtne publitseerida eraldi failina, kuid veelgi efektiivsem on tutvustada oma äriplaani kõigest ühe unikaalse võrguaadressi kaudu. Igale iPlanneris salvestatud äriplaanile on omistatud unikaalne veebiaadress (URI), mis toimib justkui võtmena. Võid selle edastada e-kirjaga või teha kättesaadavaks näiteks Twitteri või Facebooki kaudu. Ei mingit failide, tabelite ega paberite edastamist!

Standardsed finantsprognoosid ja mõõdikud – selle töö teeb ära masin

iPlannerisse on sisse ehitatud võimas finantsmootor, mis oskab sisestatud prognooside ja oletuste alusel toota standardseid finantsprognoose nagu kasumiaruanded, bilansid, rahavoogude plaan, kasumiläve analüüs, tasuvusnäitajad ning kapitali struktuur. Finantsprognoose saab vaadelda tabelitena või graafiliselt. Jah, isegi bilansiprognoose, kasumiaruandeid ja rahavoogude plaane oskab iPlanner esitada graafiliselt!

Lisaks arvutab iPlanner automaatselt välja sinu ettevõtte väärtuse (kasutades diskonteeritud rahavoogude meetodit - DCF).

Finantsprognooside koostamine

Detailne finantsplaan mõistliku täpsusega - kuud, kvartalid ja aastad

iPlanneri finantstöölehed võimaldavad ettevõtte tulusid ja kulusid käsitleda mõistliku täpsusega, so aastate, kvartalite või kuude kaupa. Terveks aastaks või kvartaliks sisestatud prognoos jagatakse automaatselt "allapoole" ehk kalendrikuude peale. Ja vastupidi, kuude või kvartalite-põhiselt sisestatud väärtused liidetakse automaatselt "ülespoole". Niiviisi on võimalik üles ehitada lihtne finantsplaan aastate kaupa või vastupidi, mängida läbi sesoonseid mustreid ning erinevaid kasvustsenaariume.

Ärimudeli genereerimine elektroonilisel lõuendil


Ärimudeli kavandamiseks on iPlannerisse lisatud elektrooniline lõuend (Business Model Canvas), mille abil saab mudeliga toimetada paberivabalt.

Ärimudeli lõuend
Ärimudeli lõuendi genereerimine
Veebipõhine ärimudeli genereerimise töövahend võimaldab projekti meeskonnal arendada ettevõtte ärimudelit virtuaalselt ja reaalajas. Mudel põhineb Alex Osterwalderi kontseptsioonil ning toob lisaks strateegilistele komponentidele esile ka finants-dimensiooni, ettevõtte väärtuse.

Saatan peitub detailides – kasuta professionaalset finantsplaneerijat

Kui suur peab olema ettevõtte müügitulu, et katta kulud, läbida tasuvuslävi ja teenida kasumit? Millal ja kui palju tuleb võtta laenu? Kui palju raha peaksid panustama omanikud? Millal ja kui palju palgata töötajaid? Kuidas rahastada põhivara hankeid? Milliseks kujuneb ettevõtte kasumlikkus ja väärtus? Nendele küsimustele aitab vastust leida professionaalne finantsplaneerimise töövahend, mis on iPlannerisse sisse ehitatud. Sinu käsutuses on eraldi töölehed tulude, kulude, investeeringute ja rahastamise kavandamiseks ning erinevate stsenaariumite läbimängimiseks.

Ärimentor koos ettevõtjatega

Oled konsultant, mentor või business coach - tegutse virtuaalselt

iPlanner.NET on pilvepõhine töövahend, mis aitab ettevõtjatel, nõustajatel ja mentoritel teha tõhusamat koostööd, kulutada vähem aega kohtumistele. Projektide ja kasutajate haldamine, sõnumite saatmine, koosolekute memod, tegevusplaanid, äriplaanide kommenteerimine, tasakaalustatud tegevuskaart (Balanced Scorecard) jt. – sinu käsutuses on terve rida professionaalseid töövahendeid.

Vajad tegevusplaani?

Tegevusplaan kajastab ettevõtja ees seisvaid ülesandeid ja eesmärke lühemas perspektiivis. Kui äriplaani tüüpiline ajahorisont on kolm-neli aastat, siis tegevusplaan koostatakse lähemateks kuudeks ja kvartaliteks. iPlanner "CORPORATE Plus"-versiooni koosseisus on eraldi moodul tegevusplaani koostamiseks ja haldamiseks, samuti võimalused planeeritud majandusnäitajate ja tegelike finantstulemuste kõrvutamiseks.

Äriplaanide võistlused: paberi-, tabeli- ja failivabalt

iPlanner.NET abil saab äriplaanide võistluse läbi viia veebipõhiselt. Võistluse algatamine, võistlevate projektide üles seadmine, kriteeriumite ja hindamisskaala paika panemine, hindajate nimetamine, äriplaanide koostamine ja hindamine, lõplik skoorimine – kõik need tegevused viiakse läbi ühtses töökeskkonnas, ilma et tarvitseks käsitleda eraldi faile, tabeleid või pabereid.


Business plan download

Juhendid


© iPlanner.NET sitemap | about | documentation | terms of service | your privacy