Priser och registerstyrelsen


Välj tjänstenivå, antalet aktiva projekt inom din arbetsplats och antalet månader som tjänsten ska användas.

Visa exempel på ett affärsplansprojekt

Startup Framework

Tjänstenivå Villkor Pris  
PROFESSIONAL

Registrera ett nytt projekt med obegränsat antal gruppmedlemmar.
Denna tjänstenivå är avsedd för småföretagare och entreprenörer som upprättar en affärsplan eller ekonomisk plan.

Tjänsteperiod (i månader): 
Antal projekt: 1 
USD 24,00

CORPORATE

Registrera en ny arbetsplats och kör förbestämt antal projekt med obegränsat antal medlemmar.
Denna tjänstenivå är avsedd för serieentreprenörer, konsulter, företagscoacher, investerare och stödorganisationer för företagare.

Tjänsteperiod (i månader): 
Antal projekt: 
USD 59,00

CORPORATE Plus

Registrera en ny arbetsplats och kör förbestämt antal projekt med obegränsat antal medlemmar.
Specialfunktioner: Verksamhetsplan, Utfall-plan, Hjälpförfrågningar.
Denna tjänstenivå är avsedd för företagsinkubatorer, innovationscentra, universitet och stöd- och coachningsorganisationer för småföretag.
Contact sales


This is a one-off payment for the selected service term (3, 6 or 12 months). No recurring/monthly charges. The service can be renewed when it expires.
© iplanner.net sitemap | about | terms | privacy

Priser och registerstyrelsen | Logga in