Cenas un reģistrācija


Izvēlieties pakalpojumu līmeni, aktīvo projektu skaitu jūsu darba vidē un pakalpojumu sniegšanas periodu mēnešos.

Paskatieties biznesa plāna projekta paraugu

Startup Framework

Pakalpojuma līmenis Nosacījumi Cena  
PROFESSIONAL

Reģistrēt jaunu projektu, kurā ir neierobežots projekta grupas dalībnieku skaits.

Šis pakalpojumu līmenis ir paredzēts mazo uzņēmumu īpašniekiem, kas izstrādā biznesa plānu vai finanšu plānu.

Pakalpojuma sniegšanas periods (mēnešos): 
Projektu skaits: 1 
USD 24,00

CORPORATE

Reģistrēt jaunu nosauktu darba vidi un vadīt iepriekš saskaņotu projektu skaitu, kuros dalibnieku skaits nav ierobežots.

Šis pakalpojumu līmenis ir paredzēts vidēja līmeņa uzņēmējiem, konsultantiem, mācību centriem, investoriem un biznesa atbalsta organizācijām.

Pakalpojuma sniegšanas periods (mēnešos): 
Projektu skaits: 
USD 59,00

CORPORATE Plus

Reģistrēt jaunu nosauktu darba vidi un vadīt iepriekš saskaņotu projektu skaitu, kuros dalībnieku skaits nav ierobežots.

Šeit ir ietvertas šādas speciālās funkcijas: darbības plāns, plānoto-faktisko rādītāju satvars, palīdzības pieprasījumi. 
Šis pakalpojumu līmenis ir paredzēts biznesa inkubatoriem, inovāciju centriem, universitātēm un mazo uzņēmumu atbalsta organizācijām un mācību centriem.

Contact sales


This is a one-off payment for the selected service term (3, 6 or 12 months). No recurring/monthly charges. The service can be renewed when it expires.
© iplanner.net sitemap | about | terms | privacy

Cenas un reģistrācija | Autorizēties